Aanpak bedrijventerrein Enschede

Project

Aanpak bedrijventerrein Enschede

Op het bedrijventerrein Havengebied Enschede werkt BEST samen met de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH). Ook de gemeente, de provincie en de stichting BE+ werken mee. De lokale trekker van het project is de BOH. Een energieteam dat bestaat uit vijf ondernemers die voorop lopen op het gebied van energie ondersteunen BOH waar nodig. Zij delen hun ervaringen om zo het project tot een succes te maken. Het inspireren van andere ondernemers om zich ook aan te sluiten staat daarbij voorop. Het project in Enschede is onderdeel van een groter Europees project. In bijvoorbeeld Haarlem en Bologna werkt BEST ook aan duurzame bedrijventerreinen.

Als voorbereiding op de werkzaamheden is voor dit bedrijventerrein is een Energie Potentieel Scan gemaakt. Deze scan laat zien hoeveel energie ondernemers kunnen besparen. De uitkomsten zijn op een interactieve bijeenkomst met de ondernemers op het terrein gedeeld. De eerste enthousiaste ondernemers hebben de handen reeds ineengeslagen om samen energie te besparen. Overige ondernemers kunnen een brief verwachten. Het uiteindelijke doel? Samen met zoveel mogelijk ondernemers een lokale organisatie voor energie neerzetten. Deze lokale organisatie zal de energiemaatregelen uitvoeren én financieren. Zo profiteren alle ondernemers van de samenwerking!

Nadat het project BEST is afgelopen, worden de ondernemers natuurlijk niet aan hun lot overgelaten. De partners zullen zich bezig blijven houden met energie en duurzaamheid op bedrijventerreinen. Ook CCS blijft bezig met dit interessante onderwerp. Wanneer u ook interesse heeft in het thema duurzaamheid, kunt u altijd contact met ons opnemen!

 

Update december 2019

Sinds 31 december 2019 is het Project BEST afgelopen. In dit nieuwsartikel blikken we terug op het afsluitende symposium. Verschillende grote spelers uit het BEST project spraken op dit symposium! CCS kijkt heel tevreden terug op dit mooie project.

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief