Mestverwerking op boerderijschaal in Bathmen

Project

Mestverwerking op boerderijschaal in Bathmen

CCS Energie-advies heeft de opdracht gekregen voor de realisatie van een vergister in combinatie met een mestverwerkingsinstallatie. Maatschap Nijkamp-Marsman in Bathmen bij Deventer was opdrachtgever van deze uitdaging.

Dit project bewijst dat monomest-vergisting rendabel te maken is, als het biogas optimaal wordt ingezet. In dit geval wordt het omgezet in warmte voor de mestverwerking. Het deel van het biogas (ongeveer 50%) dat hier niet benodigd is, gaat naar een biogashub. De realisatie hiervan staat voor volgend jaar op het programma. Deze hub gaat biogas afkomstig van vijf boerenbedrijven uit het buitengebied leveren aan de industrie in Deventer.

Niet alleen een schitterend project voor de agrariër, maar de hele omgeving profiteert mee van duurzaam biogas. Het project is dubbel zo bijzonder omdat er gebruik wordt gemaakt van mono-mestvergisting, waarbij alleen drijfmest wordt vergist.

Feitelijk bestaat de mestverwerking uit drie stappen. De mest wordt allereerst vergist. Bij vergisting wordt mest in een verwarmde tank gebracht, waarbij bacteriën een deel van de biomassa afbreken en biogas produceren. Daarna wordt het digestaat gescheiden in een dikke en dunne fractie. Als laatste gaat de dunne fractie naar de mestverwerkingsinstallatie. CCS Energie-advies heeft speciaal hiervoor het concept Bio-NP ontwikkeld. Bij dit concept wordt al zo veel mogelijk fosfaat verwijderd, door het om te zetten in fosfaatmeststof struviet. Vervolgens wordt het dunne digestaat verwarmd met biogas, waardoor de ammoniak verdampt. Dit wordt er met zwavelzuur uitgewassen, waardoor er de kunstmeststof ammoniumsulfaat ontstaat.

De installatie produceert straks de volgende producten: biogas voor Deventer, dikke fractie mest voor op het land, een fosfaat meststof, een stikstofkunstmest stof en een mineraal arme dunne fractie (irrigatiewater).

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief