Mestverwerking op boerderijschaal in Bathmen

Project

Mestverwerking op boerderijschaal in Bathmen

CCS Energie-advies werkt sinds een aantal jaar samen met Maatschap Nijkamp-Marsman aan een project over biogaswinning door vergisting en mestverwerking. Eind 2018 leverde CCS Energie-advies een Bio-NP op; een zogenaamde vergistingsinstallatie met mestverwerking. Deze is geplaatst op het bedrijf van Hans Nijkamp in Bathmen bij Deventer.

Dit samenwerkingsproject bewijst dat mono-mestvergisting rendabel te maken is, wanneer we biogas optimaal inzetten. De vergister bij Nijkamp zet het biogas in dit geval om in warmte, die weer gebruikt wordt bij de mestverwerking. Het deel van het biogas (ongeveer 50%) dat hier niet voor nodig is, gaat naar een biogashub. De realisatie hiervan is inmiddels in volle gang! Deze hub gaat biogas leveren, afkomstig van vijf boerenbedrijven uit het buitengebied, aan de industrie in Deventer.

Niet alleen een schitterend project voor de agrariër, maar de hele omgeving profiteert mee van duurzaam biogas! Het project is dubbel zo bijzonder omdat mono-mestvergisting een grote rol speelt; de installatie vergist alleen mest.

Eenvoudig proces

Feitelijk bestaat de mestverwerking uit drie stappen. De eerste stap bestaat uit het vergisten van de mest. Bij vergisting komt de mest in een verwarmde tank terecht, waarbij bacteriën een deel van de biomassa afbreken en biogas produceren. Na deze stap, scheidt de installatie het digestaat in een dikke en dunne fractie. Als laatste gaat de dunne fractie naar de mestverwerkingsinstallatie. CCS Energie-advies heeft speciaal hiervoor het concept Bio-NP ontwikkeld. De Bio-NP verwijdert zo veel mogelijk fosfaat uit de dunne fractie, door fosfaat om te zetten in een meststof: struviet. Met behulp van biogas verwarmt de installatie het digestaat, waardoor de ammoniak verdampt. Door zwavelzuur te gebruiken is het vervolgens mogelijk om deze ammoniak uit te wassen, waardoor er een nieuwe kunstmeststof ontstaat. Dit ammoniumsulfaat kan door de boer gebruikt worden!

Uiteindelijk zal de installatie verschillende soorten producten gaan produceren. Allereerst biogas dat in Deventer gebruikt kan worden, maar ook een dikke fractie mest die boeren op het land kunnen gebruiken. Daarnaast produceert de installatie twee soorten kunstmest, een uit fosfaat en een uit stikstof. Als laatste kunnen boeren de mineraalarme dunne fractie als irrigatiewater gebruiken.

Eendenkroos kweken op digestaat

Maar kringlooplandbouw gaat verder dan alleen mestverwerking. Zo blijkt eendenkroos, het bekende knalgroene plantje, het uitstekend te doen op digestaat van mestvergisting. Het kroos zet nutriënten zoals (ammonium) stikstof en fosfaat om in verse biomassa. Daarmee lost het wonderplantje deel van het mestprobleem op. Bovendien is eendenkroos mogelijk een goede vervanging voor het eiwitrijke soja in voermix voor koeien, varkens en kippen. Hans Nijkamp is op zijn erf daarom ook gestart met de productie van eendenkroos in een speciale eendenkroosvijver.

Dit project van CCS Energie-advies en Hans Nijkamp, is een inspiratie voor andere ondernemers die werk willen maken van duurzaamheid. Nijkamp werd erover geïnterviewd door RTC Gelderland.

Ook de werking en voordelen van eendenkroosproductie krijgt steeds meer aandacht. CCS Energie-advies publiceerde er een artikel over in het wetenschappelijke tijdschrift Energies.

Bio-HUB Oxe Geeft Gas

De boerderij van Hans Nijkamp is onderdeel van de Bio-HUB Oxe Geeft Gas bv (OGG). In deze Bio-HUB werken vijf melkveehouders en drie lokale leveranciers samen aan de productie van biogas op de boerderij. Alle vijf de melkveehouders vergisten rundveemest van hun eigen boerderij. Bij deze vergisting ontstaat biogas, een duurzaam alternatief voor aardgas. Het geproduceerde biogas wordt vanaf de vijf boerderijen via een pijpleiding samengevoegd en vervolgens verder vervoerd naar de afnemers. Meer over deze Bio-HUB lees je op de projectpagina Oxe Geeft Gas: biogas van de boerderij.

Meer weten?

Heb je vragen over dit project, of ben je ook geïnteresseerd in mono-mestvergisting? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten helpen je graag verder.

Bekijk ook onze andere projecten op het gebied van mono-mestvergisting:

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief