Mestverwerking op boerderijschaal in Bathmen

Project

Mestverwerking op boerderijschaal in Bathmen

CCS Energie-advies heeft de opdracht gekregen voor de realisatie van een vergister in combinatie met een mestverwerkingsinstallatie. Maatschap Nijkamp-Marsman in Bathmen bij Deventer was opdrachtgever van deze uitdaging.

Dit project bewijst dat monomest-vergisting rendabel te maken is, wanneer we biogas optimaal inzetten. De vergister bij Nijkamp zet het biogas in dit geval om in warmte, om te gebruiken bij de mestverwerking. Het deel van het biogas (ongeveer 50%) dat hier niet benodigd is, gaat naar een biogashub. De realisatie hiervan staat voor volgend jaar op het programma. Deze hub gaat biogas afkomstig van vijf boerenbedrijven uit het buitengebied leveren aan de industrie in Deventer.

Niet alleen een schitterend project voor de agrariër, maar de hele omgeving profiteert mee van duurzaam biogas. Het project is dubbel zo bijzonder omdat mono-mestvergisting een grote rol speelt, waardoor de installatie alleen maar drijfmest vergist.

Eenvoudig proces

Feitelijk bestaat de mestverwerking uit drie stappen. De eerste stap bestaat uit het vergisten van de mest. Bij vergisting komt de mest in een verwarmde tank terecht, waarbij bacteriën een deel van de biomassa afbreken en biogas produceren. Na deze stap, scheidt de installatie het digestaat in een dikke en dunne fractie. Als laatste gaat de dunne fractie naar de mestverwerkingsinstallatie. CCS Energie-advies heeft speciaal hiervoor het concept Bio-NP ontwikkeld. De Bio-NP verwijdert zo veel mogelijk fosfaat uit de dunne fractie, door fosfaat om te zetten in een meststof: struviet. Met behulp van biogas verwarmt de installatie het digestaat, waardoor de ammoniak verdampt. Door zwavelzuur te gebruiken is het vervolgens mogelijk om deze ammoniak uit te wassen, waardoor er een nieuwe kunstmeststof ontstaat. Dit ammoniumsulfaat kan door de boer gebruikt worden!

Uiteindelijk zal de installatie verschillende soorten producten gaan produceren. Allereerst biogas dat in Deventer gebruikt kan worden, maar ook een dikke fractie mest die boeren op het land kunnen gebruiken. Daarnaast produceert de installatie twee soorten kunstmest, een uit fosfaat en een uit stikstof. Als laatste kunnen boeren de mineraalarme dunne fractie als irrigatiewater gebruiken.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief