Waterstof

Waterstof

WaterstofWaterstof (H2) wordt momenteel gezien als dé ontbrekende schakel voor de energietransitie. De traditionele manier om waterstof te maken is het reformen van aardgas. Op deze wijze wordt fossiele waterstof gemaakt. Een manier om dit te verduurzamen is middels de inzet van biomassa. In het project Chrisgas heeft CCS deze route onderzocht en uitgewerkt. Er wordt hier uitgegaan van houtachtige biomassa. Deze technologie heeft zich voldoende bewezen. Momenteel wordt ketenonderzoek gedaan waarin gekeken wordt naar andere soorten biomassa, zoals rioolslib en mest.

Waterstof kan worden gewonnen door water te scheiden in waterstof en koolstof middels elektriciteit, dit proces wordt ook wel elektrolyse genoemd. Hiermee wordt dus elektrische energie omgezet naar chemische energie. Hier ligt momenteel in veel onderzoeksprojecten de focus op.

Waterstof is breed inzetbaar in de industrie-, mobiliteits- en energiesector en de gebouwde omgeving. Het kan bijvoorbeeld worden toegepast bij de productie van hoge temperatuurwarmte in de industrie, brandstof voor motorvoertuigen, productie van elektriciteit in flexibele gascentrales en zorg dragen voor warmte in woningen (zowel warm tapwater als ruimteverwarming). Hoewel de toepassingen van de technologie nog vrij jong zijn, begint Nederland hier steeds meer kennis van te krijgen en lijkt dit het ideale moment om de mogelijkheden voor de winning en het gebruik van waterstof serieus te overwegen

Omdat waterstof lastig te vervoeren en transporteren is, heeft CCS veel onderzoek gedaan naar methanol. Door de toevoeging van CO2 kan waterstof eenvoudig omgezet worden in methanol. Hiermee is het opslag,- en transport probleem opgelost en bovendien is methanol een veel gebruikte stof in de chemische industrie. Dus op deze wijze worden extra afzetkanalen gecreëerd

Voordelen van waterstof uit groene elektriciteit

Een voordeel van het elektrolyseproces is dat dit kan plaats vinden wanneer er een overschot is in de elektriciteitsopwekking van bijvoorbeeld zonneparken. Dit kan ervoor zorgen dat er geen dure wijzigingen nodig zijn in de bestaande infrastructuur Met het oog op de voorziene toekomstige uitbreidingen in het aantal zonneparken.

Het waterstofgas dat opgewekt wordt kan op diverse manieren worden ingezet. Het waterstofgas kan direct ingezet worden voor industriële toepassingen ter vervanging van aardgas. Nu is de verwachting dat de vraag in de winter en overdag hoger is, maar duidelijk is dat hier voldoende potentie is ter vervanging van deel van de vraag. Mogelijk kan opslag van waterstofgas hier nog kansen in bieden.

Verder is er een interessante combinatie met biogashubs. Bij deze hubs wordt het biogas geproduceerd uit mest door middel van een vergister bij de agrariërs. Een interessante ontwikkeling zou kunnen zijn om de elektrolyse bij de vergister plaats te laten vinden. Dit heeft een aantal voordelen. Er kan dan gebruik gemaakt worden van de lokale infrastructuur. Een ander voordeel zou kunnen zijn dat de waterstof in de vergister wordt geïnjecteerd waarmee extra biogas wordt geproduceerd. Dit vergroot de aanlegmogelijkheden van zonneparken en beperkt het aanleggen van extra infrastructuur.

Als laatste kan naar de optie van waterstof als transportbrandstof gekeken worden. Zowel voor personen als vrachtvervoer.

Al met al biedt waterstof een goede potentiële bijdrage in de energietransitie. CCS heeft uitgebreide expertise in huis omtrent het winnen en toepassen van waterstof(gas). Wij adviseren je graag in jouw vraagstukken. Neem hiervoor contact met ons op.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief