Bio-NP Mestraffinage en mestverwerking

Bio-NP Mestraffinage en mestverwerking

Bio-NP LogoMaak van uw mestoverschot een inkomstenbron

Het mestoverschot in Nederland brengt voor veel veehouders hoge kosten met zich mee. Veehouders moeten mest exporteren omdat slechts een beperkte hoeveelheid stikstof (N) en fosfaat (P2O5) uit dierlijke mest mag worden uitgereden op het land. CCS Energie-advies ontwikkelt voor melkveehouders een oplossing, waarmee zij op boerderijschaal de mest kunnen verwerken: Bio-NP.

Wat is Bio-NP

Met Bio-NP maakt u optimaal gebruik van de in de mest aanwezige mineralen en nutriënten. De mest wordt omgezet in energie, kunstmest en hoogwaardige struvietkorrels. Het restproduct kan op eigen land worden uitgereden voor bemesting.

Bio-NP is de oplossing voor grondgebonden bedrijven

De voordelen

Bio-NP verwerkt mest tot 4 fracties, die een gerichte toepassing en/of afvoer mogelijk maken

 • Ontkoppelen N en P
  Bio-NP zet dierlijke stikstof (N) om in stikstof-houdende kunstmest en fosfaat (P) in struvietkorrels. Het voordeel is een afname van zowel de mestafvoer als de aanvoer van N-kunstmest
 • Al het organisch materiaal blijft op het bedrijf
 • U kan uw overschot ook als stikstofkunstmest en struviet afvoeren en hoeft geen mest of dikke fractie af te zetten buiten de Nederlandse landbouw
 • De boerderij wordt producent van meststoffen en daardoor zelfvoorzienend

Hoe verloopt het proces

Het proces kent 4 stappen.

Vergisting

De (dagverse) mest wordt vergist in een mestvergister. Een groot deel van de stikstof komt hierdoor vrij beschikbaar, het gaat over van biologisch gebonden stikstof naar mineraal stikstof

Scheiding

Bio-NP scheidt het digestaat (uitgegiste mest) in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie is fosfaatrijk en bevat veel organische stof. Deze dikke fractie wordt opgeslagen en kan worden uitgereden op eigen land. De dunne fractie wordt verder verwerkt.

Struvietvorming

In de struvietreactor worden onder toevoeging van magnesium struvietkorrels gemaakt. De fosfaatrijke en stikstof bevattende struviet, kunt u afzetten als meststof.

Stikstofstrippen

Door verhoging van de temperatuur en pH wordt de stikstof omgezet in ammoniak en komt het in de gasfase. De lucht met ammoniak gaat daarna door een gaswasser, zoals die ook bekend is uit de varkenshouderij. Ammoniak reageert hier met zuur tot bijvoorbeeld ammoniumsulfaat, een stof die verkocht kan worden als kunstmest.

De vloeibare stikstofkunstmest is, afhankelijk van het gebruikte zuur, ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat, een erkende kunstmest. Deze kan lokaal en in de eigen gebruiksruimte worden ingezet. Het effluent, de dunne fractie, bevat nog kali en een lagere concentratie aan stikstof en fosfaat.

Wat levert het op

Na de verwerking van de mest, blijven 4 fracties over:

 • Een kali-rijke dunne fractie die nog een deel van de stikstof en fosfaat bevat. Deze dunne fractie wordt uitgereden op het eigen land
 • Een fosfaatrijke, hoge organische stof bevattende, dikke fractie. Deze dikke fractie wordt ook uitgereden op het eigen land
 • Een fosfaatrijke en stikstof bevattende struviet (korrel), welke wordt afgezet als meststof (geen kunstmest) in binnen- of buitenland
 • Een vloeibare stikstofkunstmest (afhankelijk van het gebruikte zuur, ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat). Dit is een erkende kunstmest

In welke situatie is/zijn Bio-NP oplossingen rendabel

 • Bio-NP biedt oplossingen voor grondgebonden bedrijven met een stikstof en/of fosfaat overschot.
 • Leverbaar vanaf 3.000 m³ mest per jaar
 • Geschikt tot 20.000 m³ mest per jaar
 • Zet tot 65%* van de stikstof in de mest om in kunstmest
 • Verwerkt tot 25%* van het fosfaat in de mest tot struvietkorrels
 • Ook renderend zonder overschot* door eigen kunstmestproductie.
  * Afhankelijk van de voeding van de installatie en de gehaltes in de mest.

Wilt u meer informatie over Bio-NP?

Bekijk onze folder: CCS Energie-advies Bio-NP of bezoek de website www.bio-line.nl waar tevens meer informatie over stikstof te vinden is.

Neem geheel vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met een van onze consultants en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich hieronder inschrijven voor de agrarische nieuwsbrief

Alle werkgebieden

Contactpersoon Bio-NP Mestraffinage en mestverwerking

Ing. Ruurd van Schaik

Ing. Ruurd van Schaik

Senior Consultant

Lees meer

Direct contact

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief