Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Energiebesparing kan een bedrijf veel opleveren. De kosten van maatregelen zijn in veel gevallen snel terugverdient waarna u veel geld bespaart. Daarnaast kunt u een boete voorkomen aangezien er wettelijke verplichtingen zijn voor bedrijven om energiebesparingsmaatregelen inzichtelijk te maken en toe te passen. Op deze pagina is te lezen welke regelgeving voor uw bedrijf van toepassing is.

 

Activiteitenbesluit

Verbruikt uw pand meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas? Dan bent u verplicht u te houden aan het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat u energiebesparingsmaatregelen moet treffen. De overheid heeft vooraf voor elke branche zogenoemde erkende maatregelen gedefinieerd. Deze maatregelen zijn binnen 5 jaar terugverdiend en zijn benoemd in de Erkende Maatregelen Lijst (EML).
Omgevingsdiensten hebben de taak om te zien in hoeverre hieraan wordt voldaan en kunnen een dwangsom opleggen wanneer hier niet aan wordt meegewerkt. Als u aan het Activiteitenbesluit voldoet is het daarom van belang om dit ook aan uw omgevingsdienst mee te delen. Als u kunt onderbouwen dat een maatregel in uw situatie niet in 5 jaar is terugverdient, dan kan het bevoegd gezag (uw omgevingsdienst) hiervoor ontheffing geven.
Verder wordt er in het activiteitenbesluit onderscheid gemaakt tussen 3 typen inrichtingen: categorieën A, B en C. In artikel 1.2 van het activiteitenbesluit kunt u vinden waar u onder valt. Voor categorieën A en B geldt er een soepelere regeling. U kunt dan gebruik maken van de Erkende Maatregelenaanpak.

 

Wilt u geld besparen aan energiekosten en daarnaast voldoen aan het Activiteitenbesluit? Wij kunnen voor u energie-audits uitvoeren, uitvoeringsplannen opstellen en het bevoegd gezag hierbij betrekken! Neem contact met ons op.

Alle werkgebieden

Contactpersoon Activiteitenbesluit

ing. Stef Lomans

ing. Stef Lomans

Teamleider Gebouwde Omgeving

Lees meer

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van sleutel.

    Inschrijven voor onze nieuwsbrief

    Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

    Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief