Energy Efficiency Directive (EED)

Energy Efficiency Directive (EED)

Je hebt de term vast al eens voorbij zien komen: de EED. Maar waar staat EED voor? Het is een afkorting van de Energy Efficiency Directive, een belangrijke Europese richtlijn. We leggen hier uit wat de regelgeving precies inhoudt, wie onder de EED auditplicht valt, en wat zo’n audit precies betekent voor je bedrijf. Ook leggen we uit wie audits mogen uitvoeren en hoe vaak dit moet gebeuren. Daarnaast staan hier ook de laatste nieuwsberichten over de EED.

Wat is EED?

De EED is een verplichting voor grote bedrijven om te voldoen aan Europese richtlijnen op het gebied van energiebesparing. Bedrijven die onder de EED vallen moeten energie-audits uitvoeren. Deze audits helpen bedrijven inzicht te geven in hun energieverbruik en welke energiebesparende maatregelen. Het bevoegd gezag, nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert de uitkomsten van de audits en de genomen maatregelen.

Wanneer ben je EED-plichtig?

Volgens de Europese wetgeving vallen ‘grote bedrijven’ onder de EED. Een bedrijf is een groot bedrijf als:

1. Er meer dan 250 medewerkers (250 fte) werken, of;
2. De jaaromzet meer dan €50 miljoen is én het balanstotaal groter is dan €43 miljoen.

Ondernemingen die aan één van de twee bovenstaande punten voldoen, zijn dus verplicht om energie-audits uit te voeren.

Wat doet een audit?

Zoals hierboven al benoemd is, geven de audits inzicht in het energieverbruik van grote bedrijven. Het auditverslag moet bestaan uit de volgende vier onderdelen:

1. Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
2. Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
3. Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming;
4. Een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Na het opstellen van het auditverslag weet een bedrijf dus precies waar de energie in het bedrijf heen gaat, waarvoor die energie gebruikt wordt én waar er bespaard kan worden. RVO eist dat in een EED-verslag meer zaken opgenomen dienen te worden dan alleen de erkende maatregelenlijst en de invulling hiervan. Bedrijven moeten bijvoorbeeld ook duurzame opwekking van energie en/of “best available technology reference” documenten (BREF) meenemen in hun verslag.

Wanneer is de deadline voor EED en hoe vaak moeten de audits uitgevoerd worden?

De deadline voor de EED is 4 jaar na indiening van de vorige ronde. Als bijvoorbeeld de vorige audit is ingediend op 5 december 2019, dan is de deadline voor de volgende audit op 5 december 2023. Voor meer informatie hierover klik je hier.

Wie mag een EED-auditplicht uitvoeren?

Elk bedrijf met E-herkenning kan EED-audits uitvoeren en verslagen indienen, maar wij kunnen dit ook voor u doen. Wel zo makkelijk. Daarnaast biedt het naast het werk dat u uit handen wordt genomen nog meer voordelen. Zo hebben wij rechtstreeks contact met RVO. Wanneer wij voor uw bedrijf aan de slag gaan met de EED-audits en de rapportage, kunnen wij hen bij het proces betrekken. Zo weten we zeker dat alles naar wens verloopt. Verder zijn wij ook in het bezit van een geldige E-herkenning. CCS kan daarom niet alleen de EED-auditplicht voor uw bedrijf uitvoeren, maar ook meteen inleveren bij het RVO. Is uw bedrijf EED-plichtig en heeft u hulp nodig bij de audits? Onze adviseurs staan voor u klaar!

Informatieplicht en EED-auditplicht

Nog belangrijk om te vermelden is dat er een verschil is tussen de informatieplicht en de EED. Bedrijven die namelijk op één of meer locatie(s) meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ per jaar verbruiken, hebben voor die locaties naast een EED óók een informatieplicht. Vestigingen van bedrijven die EED-plichtig zijn, kunnen dus ook informatieplichtig zijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie over EED-audits en verplichtingen.

Alle werkgebieden

Contactpersoon Energy Efficiency Directive (EED)

ing. Stef Lomans

ing. Stef Lomans

Teamleider Gebouwde Omgeving

Lees meer

Direct contact

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief