Energy Efficiency Directive (EED)

Energy Efficiency Directive (EED)

Je hebt de term vast al eens voorbij zien komen: de EED. Maar waar staat EED voor? Het is een afkorting van de Energy Efficiency Directive, een Europese richtlijn. Op deze informatiepagina leggen we uit wat de regelgeving precies inhoudt, wanneer je EED auditplichtig bent en wat zo’n audit precies betekent voor je bedrijf. Ook leggen we uit wie audits mogen uitvoeren en hoe vaak dit moet gebeuren. Op deze informatiepagina zullen we ook de laatste nieuwsberichten over de EED delen.

Wat is EED?

De EED is een verplichting voor grote bedrijven om te voldoen aan Europese richtlijnen op het gebied van energiebesparing. De richtlijn is in 2012 opgesteld met als doel om in 2020 twintig procent minder energie te verbruiken. Bedrijven die onder de EED vallen moeten energie-audits uitvoeren. Deze audits helpen om bedrijven inzicht te geven in hun energieverbruik. Op basis van de audits kunnen bedrijven ook bepalen welke energiebesparende maatregelen er genomen kunnen worden. De uitkomsten van de audits en de maatregelen die genomen worden, worden gecontroleerd door het bevoegd gezag. Vroeger waren dat gemeenten en omgevingsdiensten, maar met ingang van de meest recente ronde is het gezag verplaatst naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Met de komst van een nieuw bevoegd gezag zijn er een aantal zaken veranderd. Waar in eerdere rondes ruimte was voor afspraken met het bevoegd gezag, zal dat in de toekomstige rondes niet meer zo zijn. In het kader van gelijke behandeling is RVO strenger op het gebied van deadlines. Ook de inhoud en de volledigheid van de aangeleverde rapportages wordt strenger gecontroleerd. De samenwerking met RVO brengt ook voordelen met zich mee: bedrijven die verspreid zijn over verschillende regio’s of gemeenten, kunnen nu samenwerken met één aanspreekpunt, omdat RVO het hele bedrijf in een keer zal beoordelen.

Wanneer ben je EED plichtig?

Volgens de Europese wetgeving vallen ‘grote bedrijven’ onder de EED. Een bedrijf is een groot bedrijf wanneer:

  1. Er meer dan 250 medewerkers (250 fte) werken, of;
  2. De jaaromzet meer dan €50 miljoen is én het balanstotaal groter is dan €43 miljoen.

Ondernemingen die aan één van de twee bovenstaande punten voldoen, zijn dus verplicht om energie-audits uit te voeren.

Wat doet een audit?

Zoals hierboven al benoemd is, geven de audits inzicht in het energieverbruik van grote bedrijven. Omdat het om grote bedrijven gaat, is het verslag dat ingeleverd moet worden vaak uitgebreid en ingewikkeld. Het auditverslag moet bestaan uit de volgende vier onderdelen:

  1. Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  2. Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  3. Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming;
  4. Een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Na het opstellen van het auditverslag weet een bedrijf dus precies waar de energie in het bedrijf heen gaat, waarvoor die energie gebruikt wordt én waar er bespaard kan worden. RVO verwacht dat de maatregelen die zij inventariseren, verder gaan dan de erkende maatregelen. Bedrijven moeten bijvoorbeeld ook duurzame opwekking van energie en of “best available technology reference” documenten (BREF) meenemen in hun verslag.

Wanneer een bedrijf alle maatregelen uit het auditverslag doorvoert, zorgt dat voor een daling van het energieverbruik. Het grote bijkomende voordeel is dat ook de energierekening van het bedrijf zal dalen. Het uitvoeren van de maatregelen is echter niet verplicht op basis van de EED. Deze richtlijn is er alleen om het inzicht te scheppen.

Wanneer is de deadline voor EED en hoe vaak moeten de audits uitgevoerd worden?

EED plichtige bedrijven dienen elke vier jaar energie-audits uit te voeren. Omdat de laatste ronde in 2015/2016 was, moeten bedrijven dit jaar een nieuwe ronde energie-audits uitvoeren.

De deadline EED 2020 is vastgesteld op 31 december 2020. Dit lijkt ver weg, maar zoals je hierboven hebt gelezen, komt er veel kijken bij het maken van een auditverslag. Uit ervaring weten wij dat het hele traject soms wel een half jaar kan duren. Bedrijven die geen audit inleveren aan het eind van 2020 riskeren een boete. Gelukkig staan ondernemers er niet alleen voor.

Wie mag een EED audit uitvoeren?

In principe mag elk bedrijf EED audits uitvoeren. Het enige waar een bedrijf over moet beschikken is de zogenaamde E-herkenning, waarmee de rapportages online ingeleverd kunnen worden bij het bevoegd gezag. Maar bedrijven hoeven het zeker niet zelf te doen, wanneer dat te lastig blijkt. Zo heeft CCS bijvoorbeeld een lopend contract met RVO. Daarom hebben wij bevoegdheid om EED audits uit te voeren. Wanneer wij voor uw bedrijf aan de slag gaan met de EED audits en de rapportage, kunnen wij RVO bij het proces betrekken. Zo weten we zeker dat alles naar wens verloopt. Verder hebben wij ook een geldige E-herkenning beschikbaar. CCS kan daarom niet alleen de Energy Efficiency Directive  audits voor een bedrijf uitvoeren, maar ook meteen inleveren bij het bevoegd gezag. Is uw bedrijf EED plichtig en heeft u hulp nodig bij de audits? Onze adviseurs kunnen helpen! Neem contact met ons op, zodat we samen naar de mogelijkheden kunnen kijken.

Informatieplicht en EED

Er is een verschil tussen de informatieplicht en de EED. Bedrijven die op één of meer locatie(s) meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 per jaar verbruiken hebben voor die locaties een informatieplicht. De vestigingen van bedrijven die EED plichtig zijn, kunnen dus ook informatieplichtig zijn. In 2019 kregen deze bedrijven uitstel om te voldoen aan de informatieplicht, tot 5 december 2019. Bedrijven die nu nog steeds niet voldaan hebben aan de informatieplicht moeten eigenlijk zo snel mogelijk stappen te zetten. De handhaving voor de informatieplicht wordt in 2020 opgevoerd en bedrijven die geen rapport hebben ingeleverd riskeren een boete. Net zoals bij de Energy Efficiency Directive kan CCS ook bedrijven helpen met het voldoen aan de informatieplicht.

Alle werkgebieden

Contactpersoon Energy Efficiency Directive (EED)

Joost Berends BBA

Joost Berends BBA

Manager Interne Projecten

Lees meer

Direct contact

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief