Informatieplicht Energiebesparing (IPEB)

Informatieplicht Energiebesparing (IPEB)

Bespaar aanzienlijk op de bedrijfskosten door actief in te zetten op energiebesparing. De kosten van energiebesparende maatregelen zijn in veel gevallen snel terugverdiend, wat leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen. U kunt daarnaast een boete voorkomen. Er zijn namelijk wettelijke verplichtingen voor bedrijven om energiebesparingsmaatregelen inzichtelijk te maken en toe te passen.

Verbruikt uw pand meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 AEq? Dan bent u verplicht u te houden aan de Omgevingswet. Deze wet, ingevoerd op 1 januari 2024, integreert de energiebesparingsplicht binnen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Neemt u stadswarmte af, dan is het belangrijk om deze energie om te rekenen naar aardgasequivalenten (AEq). 1 GJ ingenomen (stads)warmte komt overeen met 31,6 m³ aardgasequivalent.

Deadline
Het rapporteren over uw energiebesparingsmaatregelen is verplicht en moet eens in de vier jaar plaatsvinden. De laatste deadline voor de informatieplicht is verstreken op 1 januari 2024. Heeft u deze informatieplicht energiebesparing nog niet ingediend? Dan kan het zijn dat u hierover een brief of een aanmaning ontvangt van het bevoegd gezag. U heeft dan nog steeds tijd om te voldoen aan deze verplichting. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact met ons op. Het niet nakomen van de informatieverplichting kan namelijk leiden tot aanzienlijke boetes. Het is dus belangrijk om deze zo snel mogelijk in te dienen. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Nog niet voldaan?
Heeft u nog niet heeft voldaan aan de informatieplicht? Wij helpen u hier graag bij! Machtig ons eenvoudig om namens u op te treden. Het voldoen aan de informatieplicht is niet alleen een wettelijk vereiste, maar het levert ook inzichten op voor uw bedrijf. U bespaart hiermee energie, en dus kosten. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een op maat gemaakt offerte.

Alle werkgebieden

Contactpersoon Informatieplicht Energiebesparing (IPEB)

ing. Stef Lomans

ing. Stef Lomans

Teamleider Gebouwde Omgeving

Lees meer

Direct contact

De Informatieplicht Energiebesparing

Ruim 100.000 bedrijven en instellingen hebben sinds januari 2019 een informatieplicht energiebesparing, als onderdeel van de Wet Milieubeheer. Deze verplichting houdt in dat er voor elke vestiging waar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas wordt gebruikt moet worden gemeld welke energiebesparend maatregelen op jouw bedrijf van toepassing zijn, en welke al getroffen zijn. CCS Energie-advies helpt je graag om aan deze verplichting te voldoen.

Vraag de informatieplichtvoorziening aan

Uitzondering: Type C inrichtingen

Type C inrichtingen met een milieuvergunning zijn uitgezonderd van deze verplichting. Dit betreft vaak bedrijven waarvan de activiteiten risico’s kunnen vormen voor het milieu. Twijfel je aan je verplichting? Vul dan de wetchecker energiebesparing in die door de overheid beschikbaar is gesteld. LET OP: hoewel Type C inrichtingen geen verplichting hebben voor de informatieplicht staat in de milieuvergunning doorgaans wel opgenomen dat er onderzoek gedaan dient te worden naar energiebesparende maatregelen. Ook hier kan CCS u helpen bij het behouden van het vergunning en het besparen van energiekosten. Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met een van onze adviseurs.

Contact opnemen

Informatieplicht en EED

De informatieplicht energiebesparing is ook van toepassing voor alle vestigingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruiken bij ondernemingen die EED-plichtig zijn Dit zijn ondernemingen met meer dan 250 werknemers of met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro. Deze vestigingen hadden een verlengde deadline voor het indienen van de informatieplicht, namelijk 5 december 2019 i.p.v. 1 juli 2019. CCS Energie-advies helpt je graag om ervoor te zorgen dat al uw vestigingen voldoen aan de informatieplicht maar kan ook de onderneming ook voorzien van de EED-audit! Lees hier meer over het verschil tussen de informatieplicht en de EED wetgeving. 

Vraag de informatieplichtvoorziening aan

Meer handhaving in 2020

De deadline voor de informatieplicht voor het MKB was 1 juli 2019. Heb je nog geen melding gedaan? Verzorg dit dan zo snel mogelijk om eventuele gevolgen te voorkomen. In 2020 is 4,7 miljoen euro extra ter beschikking gesteld aan gemeentes en omgevingsdiensten om te handhaven op de informatieplicht. De kans dat er wordt gecontroleerd of je voldaan hebt aan de informatieplicht is daarom groter.

Gebruik je minder dan 200.000 kWh en ben je dus een middelgrootverbruiker? Dan kun je klikken op de onderstaande button om hulp bij de informatieplicht aan te vragen. Deze knop leidt je naar ons kenniscentrum van adviseurs met betrekking tot het MKB. Gebruik je meer dan 200.000 kWh per jaar? Via deze link kun je snel een aanvraag indienen.

Vraag de informatieplichtvoorziening aan

Wat houdt onze voorziening in?

Het invullen van de informatieplicht vraagt technische kennis over het bedrijfspand en de aanwezig installaties. De verplichting betreft een lijst van ongeveer 50 branche specifieke, energiebesparende maatregelen. Per maatregel moet er worden aangegeven of deze genomen is. Tevens kan worden aangegeven dat er een alternatieve techniek is gebruikt. Als de maatregel niet is genomen dan moet  verklaard worden waarom niet. Onze adviseurs nemen je graag het werk uit handen. Door een bedrijfsbezoek op locatie worden het pand en de installatie doorgelicht. Aan de hand van alle uitkomsten wordt de informatieplicht voor je ingevuld.

Om de rapportage in het eLoket van RVO in te vullen zijn er inloggegevens nodig (E-herkenning). Heb je deze niet, dan kunnen wij door jou gemachtigd worden om de rapportage voor jou in te dienen. Op deze manier hoeft er geen E-herkenning aangevraagd te worden en dat scheelt tijd. De resultaten van het onderzoek, oftewel de maatregelen die voor jou effectieve energiebesparing op zullen leveren, vatten we tot slot samen in een rapportage. Deze rapportage wordt met u gedeeld, samen met de referentienummer van de indiening die namens jou is gedaan in het eLoket.

Vraag de informatieplichtvoorziening aan

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief