Ondersteuning warmtevisie gemeenten

Ondersteuning warmtevisie gemeenten

Sinds de ondertekening van het klimaatakkoord, zijn Nederlandse gemeenten hard aan het werk om aardgasvrij te worden. Wijk voor wijk, woning voor woning gaan we over van fossiel aardgas op andere energiebronnen. Dit is een grote en complexe operatie. Want iedere wijk is anders én iedere gemeente is anders. Bovendien kan de gemeente de maatregelen niet zomaar afdwingen. Overleg met onder andere woning- en gebouweigenaren en netbeheerders is essentieel om een goed draagvlak voor de energietransitie te krijgen.

Warmtevisie

Warmtevisie; van mogelijkheden naar plannen

Wat wel voor iedere gemeente hetzelfde is, is het opstellen van een ‘Transitievisie Warmte’,  ‘warmtevisie’ of ‘warmteplan’. In zo’n warmteplan staat bijvoorbeeld in welke wijken en buurten goede kansen liggen om vóór de deadline in 2030 geleidelijk van het aardgas af te gaan. Ook staat in een warmteplan hóe woningen van het aardgas afkomen en wat de meest haalbare en betaalbare alternatieven zijn voor aardgas zijn.

Hulp bij plannen maken

CCS Energie-advies kan gemeenten ondersteunen bij het opstellen van deze warmtevisie, of een haalbaarheidsstudie naar de warmtevisie uitvoeren. We kijken dan naar de technische mogelijkheden, of initiatieven die er al zijn in de samenleving. We brengen in kaart welke alternatieve bronnen beschikbaar zijn en analyseren wat de beste oplossing is per wijk of gebied.  Ook kunnen wij dankzij ons netwerk de juiste partners aan tafel krijgen die later bij de uitvoering kunnen helpen.

Een kans voor biogas bij warmtevisies!

Als kennisspecialisten op het gebied van biogas, ziet CCS Energie-advies goede mogelijkheden voor deze energiebron! We denken graag mee met gemeenten die willen investeren in lokale of regionale energieoplossingen. Biogas kan als volwaardig alternatief van aardgas een mooie rol spelen in de lokale energietransitie. Bijvoorbeeld door wijken en buurten waar dat mogelijk is, zoveel mogelijk aan te sluiten op groengas-voorzieningen van lokale producenten in de buurt, bijvoorbeeld via een Bio-HUB of een Bio-UP.

Loopt u al warm?

Wilt u als gemeente ondersteuning bij uw warmteplannen, of loopt u warm voor de mogelijkheden van biogas in de energietransitie van uw gemeente? Het team van CCS kan uw gemeente helpen bij het opstellen van een warmteplan. Neem  hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Alle werkgebieden

Contactpersoon Ondersteuning warmtevisie gemeenten

ing. Stef Lomans

ing. Stef Lomans

Teamleider Gebouwde Omgeving

Lees meer

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van hart.

    Inschrijven voor onze nieuwsbrief

    Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

    Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief