DICE – Dienst Collectieve Energieprojecten (Duurzame bedrijventerreinen)

DICE – Dienst Collectieve Energieprojecten (Duurzame bedrijventerreinen)

Wij ondersteunen bedrijven al meer dan 25 jaar. We zien dat wanneer bedrijven samenwerken als collectief, de energietransitie sneller en efficiënter verloopt. Om deze reden zijn we met DICE (Dienst Collectieve Energieprojecten) gestart.

Met de energietransitie in volle gang, nemen gemeenten warmteplannen aan, regio’s ontwikkelen Regionale Energie Strategieën en provincies ondersteunen doelgerichte initiatieven om lange termijndoelen te bereiken. Bedrijventerreinen spelen hierin een cruciale rol, aangezien hun energieverbruik meer dan 20% van het totale Nederlandse verbruik vertegenwoordigt.

Bedrijventerreinen zijn een complex gebied: grote en kleine bedrijven, verschillende energiestromen, divers energieverbruik en veel vervoersbewegingen in één compact terrein. Gemeenten, parkmanagement of ondernemingsverenigingen zijn dé partijen bij uitstek om als ‘lokale trekker’ de energietransitie in gang te zetten. Maar waar moeten ze beginnen? Men zit veelal met de ‘hoe-vraag’.

DICE is een innovatieve dienst die ondersteunt bij het opstellen van een helder stappenplan en het definiëren van concrete collectieve energieprojecten voor bedrijventerreinen. Door het faciliteren van collectieve actie gericht op de verduurzaming biedt DICE een vooruitstrevende, gestructureerde aanpak en inzicht in het energieverbruik. DICE geeft meer grip op de kansen om te verduurzamen.

Het project is ontwikkeld door een consortium van brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijven, waaronder Clok, IVBB, TNO, Hogeschool Saxion, MapGear, OBAN en Businesspark Nieuw-Vennep Zuid. CCS Energie-advies was penvoerder van dit consortium.

Waarvoor dient DICE?
DICE laat de huidige energiesituatie zien op basis van de initiële analyses die eerst worden uitgevoerd. Hierbij wordt alles in beschouwing genomen. Wat is het energiepotentieel als bedrijven deelnemen in collectieve energieprojecten? Wat is concreet haalbaar in de besparing van elektriciteit, gas, warmte en overige energiestromen? En hoe staat het met de organisatiegraad van het terrein? We onderzoeken ook lokale omstandigheden, zoals de capaciteit van het elektriciteitsnet. Onze grondige analyse vormt de basis van het advies, waarbij wij businesscases op maat presenteren om energie te besparen op het bedrijventerrein. Daarnaast staan wij u bij met advies gedurende het verdere uitvoeringstraject.

Waarom een collectieve aanpak?
Volgens het RVO zijn er meerdere goede redenen voor een collectieve aanpak op bedrijventerreinen:
– gezamenlijke inkoop van energie, deskundigheid en ledverlichting levert ondernemers kostenbesparing op: het scheelt zo’n 10-20% op de energierekening;
– gezamenlijke inkoop van deskundigheid neemt de ondernemers tijdrovend werk uit handen, garandeert kwaliteit en zorgt voor objectief advies;
– samenwerking schept kansen voor de regionale economie: restwarmte en reststromen van één ondernemer kunnen worden benut door anderen, regionale installateurs kunnen inspelen op gebundelde vraag naar bijvoorbeeld zonnepanelen;
– positieve uitwerking op de waarde van het vastgoed en de uitstraling van het terrein;
– ook van ondernemers op bedrijventerreinen wordt een bijdrage aan de energietransitie verwacht;
– het maakt het ondernemers eenvoudiger en goedkoper om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

(Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzame-bedrijventerreinen/collectieve-aanpak)

Praktijk 
DICE is een dienst die zich al in de praktijk succesvol heeft bewezen op de bedrijventerreinen van Nieuw-Vennep Zuid en Apeldoorn-Noord. Nu, met het project ‘Energiek Aalten’, streven ernaar de overgang naar duurzame energie te bevorderen. Voor meer informatie zie ook dit artikel van RTV Ideaal.

Meer weten?
Of je nu bij de gemeente werkt en een bedrijventerrein wilt verduurzamen of eigenaar bent van een bedrijf op een terrein, wij staan klaar om te helpen. Onze experts analyseren uw bedrijf en verstrekken persoonlijk advies over duurzaamheid. Tevens bieden we ondersteuning bij het opzetten van samenwerkingsverbanden. Neem contact op om met ons de mogelijkheden te bespreken!

Alle werkgebieden

Contactpersoon DICE – Dienst Collectieve Energieprojecten (Duurzame bedrijventerreinen)

ing. Stef Lomans

ing. Stef Lomans

Teamleider Gebouwde Omgeving

Lees meer

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van auto.

    Inschrijven voor onze nieuwsbrief

    Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

    Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief