Verduurzaming bedrijventerreinen

Verduurzaming bedrijventerreinen

CCS Energie-advies ondersteunt bedrijven al meer dan twintig jaar met verduurzamen en energie besparen. De winst die bedrijven kunnen behalen op het gebied van energiebesparing is vaak groot, maar de drempel om ermee te beginnen is hoog. Bedrijven weten dat energie besparen lonend en soms zelfs verplicht is. Maar de investeringen zijn regelmatig hoog en de expertise ontbreekt om de businesscases te verantwoorden. We zien dat wanneer bedrijven samenwerken als collectief, de energietransitie sneller en efficiënter verloopt. Daarom hebben we sinds 2017 een nieuwe focus in onze dienstverlening: het faciliteren van collectieve actie gericht op de verduurzaming van bedrijventerreinen. Het energieverbruik van bedrijventerreinen vormt immers ruim 20% van het gehele verbruik in Nederland.

Bedrijventerreinen bieden een thuis voor een grote variëteit aan bedrijven. De technische oplossingen om hun gebouwen en processen energiezuiniger te maken bestaan grotendeels al. Wanneer bedrijven de mogelijkheid hebben om de kosten te delen, wordt het een realistisch streven. Vaak wordt het parkmanagement of de ondernemingsvereniging (indien aanwezig) logischerwijs gezien als de Lokale Trekker: de partij die lokaal de regie heeft over de energietransitie en deze versnelt. Toch blijkt het voor hen in de praktijk vaak lastig beweging in gang te zetten.

Om de lokale trekker en de bedrijven op een terrein te helpen met een collectieve aanpak hebben wij drie methodes die we gebruiken. Deze methodes zijn onderdeel van grotere, Europese projecten waar CCS met trots aan mee kan werken.

Dienst Collectieve Energieprojecten (DICE)

DICEGrote en kleine gebouwen, verschillend energieverbruik en veel vervoersbewegingen in één compact gebied; bedrijventerreinen zijn divers en vaak complex. Het parkmanagement of de ondernemingsvereniging zijn dé partijen bij uitstek om als Lokale Trekker de energietransitie op deze locaties in gang te zetten. Maar, waar moeten ze beginnen?

De DICE is een innovatieve dienst die lokale trekkers ondersteunt bij het opstellen van een strategie en het definiëren van concrete collectieve energieprojecten voor het bedrijventerrein. Het proces begint met het verzamelen van informatie voor in het informatiesysteem collectieve energieprojecten (ICE). Dit wordt vervolgens aangevuld met data-analyses en resultaten uit workshops met lokale stakeholders. De informatie in het ICE is de basis voor het opstellen van de strategie en de collectieve energieprojecten.

Met behulp van het innovatieve en aansprekende DICE Dashboard, komt de informatie tot leven op kaarten. Deze informatie is ook interessant om met de stakeholders te delen. Bovendien krijgen lokale trekkers via het dashboard de beschikking over de energiegegevens, de strategie en de collectieve energieprojectbeschrijvingen. Op basis hiervan is het mogelijk collectieve energieprojecten op het bedrijventerrein te initiëren of versnellen. Met andere woorden; ze kunnen zelf aan de slag met energietransitie!

De DICE biedt informatie over en inzicht in het energieverbruik van bedrijventerreinen. Het geeft meer grip op de kansen die er voor ze zijn om te verduurzamen. En het zet een haalbare stip op de horizon, bijvoorbeeld of het wel of niet mogelijk is om als bedrijventerrein zélf energieproducent te worden.

BEST Energy CheckUp

Het initiatief BEST Energy CheckUp is gericht op het helpen van groepen ondernemers om collectief energie te besparen en duurzame energie te produceren. Bedrijventerreinen zijn een natuurlijk startpunt voor deze aanpak, aangezien potentiële collectieven van bedrijven te vinden zijn op bedrijventerreinen. Andere netwerken van ondernemers, zoals brancheverenigingen, bieden overigens ook grote kansen! Wat ons betreft is elk collectief van ondernemers geschikt om mee te starten. Is er geen lokale trekker op een bedrijventerrein? Dan zorgen wij met BEST Energy CheckUp dat deze er komt.

Met de bedrijven en de lokale trekker samen inventariseren wij de potentie voor energiebesparing en -productie. Naar aanleiding daarvan kunnen we de business case doorrekenen en de rendabele maatregelen selecteren. Uiteindelijk worden deze maatregelen geïmplementeerd bij alle bedrijven waarbij die van toepassing is. In dit project werkt CCS Energie-advies samen met TNO en de Italiaanse partners ENEA en ASTER. Onderdeel van het BEST initiatief is de pilot die we op het bedrijventerrein Havengebied Enschede uitvoeren.

December 2019 hebben we het project BEST succesvol afgesloten met een symposium. De werkzaamheden die gestart zijn tijdens het project lopen in onder andere Enschede gewoon door met nieuwe opdrachtgevers.

gear@sme placeholder

GEAR@SME

Het Europese project GEAR@SME richt zich voornamelijk op het versnellen van de energietransitie op bedrijventerreinen. Het project gaat Mkb’ers in Duitsland, Italië, Roemenië en Nederland ondersteunen bij het verduurzamen.

Het project gaat uit van een vierdelige aanpak:

  1. Activeren
  2. Organiseren
  3. Mogelijk maken
  4. Integreren

Deze aanpak wordt door CCS in Nederland als eerste getest. Omdat wij al veel ervaring hebben wat betreft de energietransitie op bedrijventerreinen, mogen wij de pilot van dit project uitvoeren. We werken samen met TNO en Stichting CLOK om samen van de pilot een succesverhaal te maken!

Meer informatie over het project GEAR@SME en de aanpak binnen het project kan je hier lezen!

Of download het praktische handboek met informatie over de GEAR@SME-methodologie!

Maatwerk

Naast de bovengenoemde methodes zijn er natuurlijk nog veel meer manieren om bedrijventerreinen te helpen met verduurzaming en de energietransitie. Elk bedrijventerrein heeft een andere situatie, met andere belanghebbenden en andere mogelijkheden. Daarom beidt CCS ook maatwerk aan. Wat ons betreft is het op elk bedrijventerrein mogelijk om collectief energie te besparen.

Of je nu werkt bij de gemeente en een bedrijventerrein wilt helpen met verduurzamen, of zelf bedrijfseigenaar bent en op een bedrijventerrein gevestigd bent, wij helpen je graag verder. Onze experts kunnen langskomen om jouw bedrijf te analyseren en een uitgebreid en individueel advies op te stellen wat betreft verduurzaming, maar we kunnen ook helpen bij het opstarten van een samenwerkingsverband op een bedrijventerrein. Neem contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden!

Alle werkgebieden

Contactpersoon Verduurzaming bedrijventerreinen

Joost Berends BBA

Joost Berends BBA

Manager Interne Projecten

Lees meer

Direct contact

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief