Asbestdaken en SDE-subsidie voor zonnepanelen

Asbestdaken en SDE-subsidie voor zonnepanelen

Asbestdaken dienen voor het einde van 2024 vervangen te worden. Het verwijderen van asbest is een kostbare aangelegenheid. Bij grotere (schuur)daken ligt het bedrag per m2 op ca. €20,-. Een klein lichtpuntje; in maart is er een rapport van TNO gepubliceerd, waaruit blijkt dat de sanering van asbestdaken met minder beschermingsmaatregelen kan. Dit kan de kosten drukken.

Asbest eraf, zonnepanelen erop

Een asbestdak kan vervangen worden door zonnepanelen, waarmee zowel de aanschaf van de panelen als de kosten voor een nieuw dak worden terugverdiend. Hoe snel dat terugverdienen gaat, is sterk afhankelijk van financiële overheidsregelingen zoals de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+) voor de zonnepanelen en regelingen gericht op asbestdaken.

Interessante asbestregeling

In samenspraak met het Rijk, provincies, gemeenten en banken wordt er een speciaal asbest-financieringsfonds opgericht. Waar vroeger een subsidieregeling gold van €4,50 per m2, wordt bij deze regeling het bedrag geleend. Met het geleende bedrag kan het dak vervangen worden. Het rentepercentage voor deze asbest-lening ligt lager dan de marktrente. De details van deze financieringsregeling worden op dit moment uitgewerkt en zullen naar verwachting voor de zomer 2019 bekend worden.

Nieuwe SDE+ regeling in 2020

In 2020 wordt de SDE+ regeling aangepast naar een SDE++-regeling. Met recht een extra plus; niet meer wordt duurzaam opgewerkte energie gesubsidieerd, maar in plaats daarvan de hoeveelheid vermeden CO2-uitstoot. Andere technieken dan zon, wind en biomassa kunnen aanspraak maken op de subsiediepot. Indien er een efficiëntere productietechniek leidt tot een lagere CO2-uitstoot bij een bedrijf, dan kan deze subsidieverlening voorrang krijgen op ‘reguliere’ duurzame opwekkers als wind, zon en biomassa. Criterium: zo hoog mogelijke CO2-reductie tegen zo laag mogelijke subsidiekosten. Meer informatie op de site van de rijksoverheid.

In het najaar van 2019 komt er naar verwachting een regeringsvoorstel waarin staat welke CO2-reducerende technieken naast duurzame opwekkers voor SDE++-subsidie in 2020 in aanmerking komen. Door de toenemende concurrentie van deze technieken wordt voor agrariërs die nog zonnepanelen willen plaatsen, aanbevolen om uiterlijk in oktober 2019 SDE+-subsidie aan te vragen.

Neem contact op met CCS Energie-advies voor een advies op maat voor SDE+ via +31 (0)570-667000 of info@ccsenergieadvies.nl

Over dit artikel

10 april 2019 / Auteur: Dr. Gijs van Pruissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief