Industrie

Industrie

Besparen op energiekosten

Wilt u besparen op uw energiekosten bij uw proces? CCS Energie-advies (CCS) biedt een palet aan diensten aan, met als centrale thema procesverbeteringen, warmte, stoom en warmtekracht.

CCS kan voor u uw energieverbruik inzichtelijk maken en in kaart brengen waar energieverliezen plaats vinden. Daarbij kan CCS praktische adviezen geven voor verbetering van uw productieproces en vermindering van de energiekosten. Met behulp van businesscases wordt duidelijk hoe snel bepaalde maatregelen zich terugverdienen.
CCS biedt dit aan in verschillende diensten.

Energiebesparingsstudie

Hoeveel energie er binnen uw bedrijf wordt verbruikt is lastig in kaart te brengen aangezien niet alle energie op uw energienota’s vermeld staat. Denk hierbij aan transport, productie van halffabricaten en productie van uw apparatuur. Ook in die trajecten valt te besparen.
Tevens worden er vanuit de Europese Unie eisen gesteld aan grote bedrijven met betrekking tot het energieverbruik doormiddel van de European Energy Directive (EED).

CCS brengt uw energieverbruik door energierekeningen te analyseren en onderzoek te doen naar de draaiuren van alle apparaten en machines. Hieruit wordt berekend hoeveel energie er theoretisch nodig is en hoeveel u daadwerkelijk verbruikt. Vervolgens werkt CCS uit welke besparende maatregelen passend bij uw situatie de meest geschikte terugverdientijd hebben.

Restwarmte studie

Bij industriële processen komt vaak restwarmte vrij. Het doel is om deze restwarmte in eerste instantie in het bedrijf zelf in te zetten, lukt dit niet dan bij derden. Om deze restwarmte goed inzichtelijk te krijgen (hoeveelheid en temperatuur) maken wij gebruik van specifieke methodieken. CCS werkt vanuit de schillenbenadering en de pinch benadering.

Exergie

Volgens de eerste wet van de thermodynamica gaat energie nooit verloren. Wel gaat de kwaliteit van energie verloren. Hiervoor wordt het begrip exergie geïntroduceerd. Exergie geeft aan hoeveel arbeid maximaal verkregen kan worden uit een energie of materiaalstroom.
Door bij een proces te bekijken waar exergieverliezen optreden, wordt inzichtelijk waar brand- en grondstofverliezen optreden. Een tool om dit in kaart te brengen is de Exergiescan die is ontwikkeld door CCS met steun van RVO.

Warmtekrachtinstallatie (WKK)

Het plaatsen van een WKK heeft veel voordelen. Zo levert het een zeer hoog rendement op van de toegevoegde energie, wordt energie opgewekt voor eigen gebruik en is het financieel aantrekkelijk doordat er minder energiebelasting betaald hoeft te worden omdat het gasverbruik voor warmtekracht vrijgesteld is van energiebelasting.
Verder heeft een warmtekrachtinstallatie een korte terugverdientijd van vier tot vijf jaar, halveert het de energierekening en besparen gebruikers nog eens dertig tot veertig procent energie.

Duurzame warmte

Er is veel beweging op het gebied van warmte in Nederland. Dit komt onder andere door de wens van de overheid om “van het gas af” te gaan. Wij helpen u graag om uw warmtevraag op innovatieve wijze in te vullen. Er zijn daarbij veel oplossingen denkbaar, zoals warmtepompen, rioolwarmte of biomassa. Bovendien kunt u ook gebruik maken van biogas, dat door lokale boeren kan worden geproduceerd door vergisting.

De Groene Fabriek

De grootste energiewinsten liggen volgens CCS niet op individueel bedrijfsniveau maar zijn bedrijfsoverstijgend. Lokale overheden moeten met bedrijven samenwerken om tot een collectieve aanpak te komen gericht op de lange termijn. Daarom zit CCS in het consortium van De Groene Fabriek. Dit is een initiatief om de energietransitie van bedrijventerreinen en industriegebieden vorm te geven. De Kanaalzone in Lochem is de eerste pilot hiervan. CCS doet hier mede onderzoek naar de haalbaarheid van een smart grid i.c.m. zonneparken en het gebruiken van de restwarmte van de industrie. Voor de realisatie zullen de lokale initiatieven begeleid worden. Tijdens de uitwerking van de businesscases van de Kanaalzone in Lochem kunnen ook generieke lessen over de samenwerking van overheid en ondernemers op het vlak van ruimtelijke ordening en energietransitie in beeld gebracht worden.

Alle werkgebieden

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van sleutel.

    Inschrijven voor onze nieuwsbrief

    Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

    Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief