Gebouwde omgeving

Gebouwde omgeving

Energie besparen en duurzaam produceren in de gebouwde omgeving

In de eerste versie van het klimaatakkoord is reeds afgesproken om vóór 2030 49% minder CO2-uitstoot uit te stoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet zelfs alle opgewekte energie duurzaam zijn. CCS Energie-advies adviseert bedrijven, overheden en organisaties in de gebouwde omgeving bij het nemen van de juiste maatregelen om energie te besparen en energie duurzaam te produceren.

Voldoet u al aan de wet?

CCS Energie-advies helpt u graag om up-to-date te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en om te voldoen aan het wettelijk kader. Om te weten onder welke wetten u valt raden wij u aan om de wetchecker uit te voeren die beschikbaar is gesteld door RVO.

Het is verstandig om de ontwikkelingen van de wettelijke verplichtingen aangaande energie goed in de gaten te houden. Wettelijke verplichtingen die betrekking hebben op energie zijn o.a. het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer, de Europese Energie Directive (EED) en het hebben van een energielabel op uw pand. Hieronder een voorbeeld van Tactus waarbij alle drie de wettelijke verplichtingen zijn uitgevoerd:

Het Activiteitenbesluit en EED zijn gericht op het inzichtelijk maken en uitvoeren van de erkende maatregelen. Dit zijn energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Wilt u energie besparen en boetes voorkomen dan kunnen onze adviseurs u daarbij helpen. Onze consultants zijn gecertificeerd in energielabels voor utiliteitsgebouwen (EPA-U) en kunnen u helpen bij het maken en verbeteren van het energielabel.

Wilt u weten wat uw energieverbruik is en of u onder het activiteitenbesluit valt en welke verplichtingen dit u stelt? Kijkt u dan onderaan deze pagina voor de MKB Energy CheckUp!

Energie advies

Wanneer bedrijven een duurzame wens hebben is er vaak veel expertise nodig om deze in te vullen. CCS Energie-advies helpt u graag om van duurzaamheid realiteit te maken met een energie advies op maat!

Duurzame warmte

Er is veel beweging op het gebied van warmte in Nederland. Dit komt onder andere door de wens van de overheid om “van het gas af” te gaan. Wij helpen u graag om uw warmtevraag op innovatieve wijze in te vullen. Er zijn daarbij veel oplossingen denkbaar, zoals warmtepompen, rioolwarmte of biomassa. Bovendien kunt u ook gebruik maken van biogas, dat door lokale boeren kan worden geproduceerd door vergisting.

Elektriciteit uit zon

CCS Energie-advies heeft ook kennis op het gebied van zonnepanelen op daken en velden. Voordat u begint met zonne-energie stelt u eerst vast aan welke regeling u mee doet. Houdt u het bij een kleingebruikers aansluiting, dan kunt u kiezen voor de salderingsregeling. Dit is de meest gunstigste regeling. Heeft u een grootverbruikers aansluiting, dan is het mogelijk om SDE+ subsidie aan te vragen. Hier kan CCS Energie-advies u bij helpen.

Collectief verduurzamen

Op bedrijventerreinen, in brancheverenigingen of andere netwerken van ondernemers dienen zich unieke kansen aan. Daar zijn namelijk vele ondernemers te vinden met een gemeenschappelijke locatie, of gelijke bedrijfsprocessen. In het project Best Energy CheckUp werkt CCS samen met TNO en ENEA en ASTER uit Italië om deze netwerken te gebruiken om besparing te verwezenlijken. Hiervoor ontwikkelen wij een uitgebreide aanpak, die loopt vanaf het eerste contact met de initiator, tot realisatie van zowel individuele als collectieve maatregelen.

Online Scans

CCS Energie-advies heeft verschillende online scans ontwikkeld. Deze scans zijn ervoor gemaakt om u zo efficiënt mogelijk te adviseren. Voor de gebouwde omgeving zijn de MKB Energy CheckUp en Houtverbrandingsscan te gebruiken.

Alle werkgebieden

Contactpersoon Gebouwde omgeving

ing. Stef Lomans

ing. Stef Lomans

Teamleider Gebouwde Omgeving

Lees meer

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van boom.

    Inschrijven voor onze nieuwsbrief

    Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

    Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief