Zon

Zon

CCS ziet het zonnig in!

Zonne-energie maakt een significant deel uit van de toekomstige duurzame energiemix. Grootschalige zonne-energie (PV) is rendabel op grote daken, zowel agrarische als industriële, maar ook op braakliggende grond en zelfs landbouwgrond. CCS stelt alles in het werk om zoveel mogelijk zonne-energieprojecten gerealiseerd te krijgen en adviseert, realiseert waar mogelijk en financiert en exploiteert waar nodig.

 

Wat kan CCS u bieden?

Het realiseren van een zonne-energieproject kent verschillende facetten, we helpen u graag wegwijs worden en nemen u werk uit handen in het hele traject.

Vergunningen

Voor grond gebonden systemen is een vergunning nodig voordat SDE subsidie aangevraagd kan worden. Hiervoor moet met de plaatselijk gemeente en omgevingsdienst gekeken worden naar de mogelijkheden.

SDE subsidie

Voor een rendabele businesscase is SDE subsidie nodig. CCS kan deze subsidie voor u aanvragen bij RVO. Afhankelijk van de grootte van uw systeem dient hierbij ook een haalbaarheidstudie gemaakt te worden.

Installatie

Zelf exploiteren betekent een flinke investering, mogelijk met externe financiering. Er zijn veel partijen die zonne-energiesystemen kunnen installeren. CCS begeleidt u graag bij het optimaal organiseren van de financiering en het selecteren van de beste aanbieding voor installatie, zowel op basis van kwaliteit als prijs.

Dakhuur – exploitatie

Indien u niet zelf wenst te investeren kan CCS ook de volledige exploitatie op zich nemen. U ontvangt dan een dakhuur/grondhuur en profiteert direct zonder zorgen. CCS neemt dan de investering en financiering voor haar rekening.

Alle werkgebieden

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vliegtuig.

    Inschrijven voor onze nieuwsbrief

    Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

    Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief