Agrarisch

Agrarisch

DUURZAME ENERGIE VOOR DE AGRARISCHE SECTOR

Een boerderij produceert veel biomassa, verbruikt energie en heeft vaak de beschikking over ruimte. Dit maakt duurzame energie op de boerderij interessant. Drie opties liggen voor de hand: mestvergisting, zonne-energie en houtverbranding.
Ook de combinatie vergisting en mestverwerking is door de stijgende kosten voor de afzet van mest een interessante optie.

Vergisting

Vergisting vindt plaats in een verwarmde reactor waarin onder ideaal gecreëerde omstandigheden bacteriën biomassa afbreken. Hierbij ontstaat biogas. Dit proces vindt plaats onder zuurstofloze (anaërobe) omstandigheden.Vergisting in de agrarische sector

Het biogas is een energiedrager en kent verschillende toepassingen. Je kan het opwerken tot groen gas (met dezelfde eigenschappen als aardgas) of omzetten in groene stroom of groene warmte. Tot voor kort was het een uitdaging om mono-mestvergisting (met alleen bedrijfseigen mest) rendabel te krijgen. Met de huidige technieken is het mogelijk een rendabel systeem op te zetten met alleen mest, zonder toevoeging van co-producten.

Naast biogas, ontstaat bij vergisting ook digestaat. Digestaat valt onder dezelfde regelgeving als mest.

Tijdens het vergistingsproces wordt een deel van de stikstof omgezet van biologisch gebonden naar mineraal stikstof. Hierdoor is het beter en sneller beschikbaar voor het gewas of beter af te scheiden in een mestverwerkingsinstallatie (Bio-NP).

Belangrijk bij mono-mestvergisting is dat de mest zo vers mogelijk de vergister in gaat. Bij co-vergisting moet goed gekeken worden naar de samenstelling en de prijs van de co-producten.

Biogas

Een ander aandachtspunt is de afzet van het biogas. De meest voor de hand liggende methode is het biogas, met behulp van een WKK (gasmotor met generator), omzetten in elektriciteit en warmte. Vaak is de nuttige toepassing van warmte een knelpunt. Restwarmte kan men bijvoorbeeld gebruiken in een kaasmakerij, of bij een decentrale mestverwerking, zoals de Bio-NP.

Biogas gebruiken als warmtebron is ook een optie. De boerderij kan deze warmte zelf gebruiken, bijvoorbeeld in een kaasmakerij of voor decentrale mestverwerking. Een andere optie is het gebruik van biogas als warmtebron voor de industrie of stadsverwarming. Dit is alleen rendabel bij grotere hoeveelheden biogas. CCS Energie-advies heeft daarvoor het concept Bio-HUB ontwikkeld. Bio-HUB is een oplossing voor de agrarische sector waarbij meerdere vergisters zijn aangesloten op één leiding en samen biogas leveren aan één of meerdere afnemers in de omgeving.

Groen gas
Bio-UP voor de agrarische sector

Een mooi voorbeeld van een systeem dat op boerderijschaal biogas opwaardeert naar groen gas is de Bio-UP. Een van de grote voordelen van de Bio-UP is de, in vergelijking met membraansystemen, de beperkte methaanemissie. Groen gas uit de Bio-UP wordt ingevoed in het aardgasnet. In de praktijk is dat afhankelijk van de capaciteit van het (lokale) aardgasnet. Een onderzoek naar de mogelijkheden tot het invoeden van gas in het aardgasnet is noodzakelijk.

Voor meer informatie zie Bio-UP.

Zonne-energie
Zonne-energie in de de agrarische sector

Binnen de agrarische sector is vaak ruimte aanwezig voor zonne-energie. Het meest voor de hand ligt het plaatsen van zonnepanelen op daken van stallen en andere gebouwen.
CCS Energie-advies heeft ook kennis op het gebied van het inrichten van complete zonneparken op landbouwgrond. Voordat u begint met zonne-energie stelt u eerst vast aan welke regeling u mee doet. Houdt u het bij een kleingebruikers aansluiting, dan kunt u kiezen voor de salderingsregeling. Dit is de meest gunstigste regeling.

Heeft u een grootverbruikers aansluiting, dan is het mogelijk om SDE+ subisidie aan te vragen, of te kiezen voor de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de ‘Postcoderoosregeling’ genoemd. Bij deze laatste regeling doet u mee met een energie coöperatie en heeft u een directe verbinding met afnemers uit de buurt.

Houtverbranding

Voor bedrijven met een grote warmtevraag, zoals varkens-, kalver-, en pluimveehouders, zijn houtketels snel rendabel. Warmte uit hout is aanzienlijk goedkoper dan warmte uit aardgas of propaan.

Subsidies

Om bovenstaande investeringen rendabel te maken stimuleert de overheid deze oplossingen en technieken door jaarlijks subsidie ter beschikking te stellen. In de eerste plaats wordt de productie van energie gestimuleerd met SDE++ subsidie. Ook zijn er provinciale subsidies beschikbaar die deze investering ondersteunen.

Rol CCS Energie-advies

CCS Energie-advies is gespecialiseerd in haalbaarheidsstudies in de agrarische sector, het ondersteunen bij de aanvraag van SDE+ subsidies, projectbegeleiding en projectrealisatie.
Bent u geïnteresseerd in mestvergisting, mestraffinage (Bio-NP), een biogas netwerk (Bio-HUB), opwaardering van biogas tot groen gas (Bio-UP) of zonne-energie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Is vergisting op uw boerderij haalbaar? Krijg direct een indicatie door de biogasscan in te vullen!

Alle werkgebieden

Contactpersoon Agrarisch

Ing. Ruurd van Schaik

Ing. Ruurd van Schaik

Senior Consultant

Lees meer

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vliegtuig.

    Inschrijven voor onze nieuwsbrief

    Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

    Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief