Blog: Bestaanszekerheid en klimaat

Blog: Bestaanszekerheid en klimaat

Bestaanszekerheid is natuurlijk hét woord van de verkiezingen in 2023. Waar denken wij aan bij dit woord?

Velen zullen waarschijnlijk denken aan de gestegen kosten, vooral de fors gestegen energiekosten. We werden geconfronteerd met torenhoge energierekeningen, waarmee veel mensen nog worstelen. Dit heeft geleid tot een collectief gevoel van kou lijden. Een interessante vraag is, wat zijn nu de werkelijke inkoopkosten van energie zonder heffingen? Voor een huishouden met een standaard jaarverbruik van 1200 m³ gas en 2500 kWh elektriciteit is dat op dit ogenblik 400 euro voor gas en 400 euro voor elektriciteit. Ofwel 67 euro per maand. Met vastrecht erbij komt dit neer op 90 euro per maand. Heel wat huishoudens zouden hiervoor tekenen. De overheid is de lachende derde en int bovenop de kale prijs maar liefst 200% aan energiebelasting en BTW. Dit is een keuze die veel huishoudens veel stress bezorgd. Een goede vraag is waarom de energiebelasting voor de consument zo hoog is, terwijl deze veel lager zijn voor de grote industrie?

Bestaanszekerheid reikt verder dan het financiële gedeelte. Klimaatverandering is een factor die onze toekomstige bestaanszekerheid beïnvloedt. De temperatuur is bijna 2 graden gestegen de afgelopen 120 jaar, zoals te zien is in de volgende grafiek.

Hoewel velen genieten van de warme zomers, brengt het een vervelend neveneffect met zich mee: de zeespiegel stijgt hierdoor. Deze is in Nederland de afgelopen 125 jaar 25 cm gestegen en de verwachting is dat de zeespiegel tegen 2100 tussen de 43 tot 83 cm stijgt. Met hogere dijken kunnen wij veel oplossen, maar ergens houdt dat op. Dit vormt eveneens een ernstige bedreiging van onze bestaanszekerheid. De afgelopen maanden, met overvolle rivieren en kanalen, spreken boekdelen.

Daarom is het cruciaal dat we de klimaateffecten beteugelen. De vraag is, hoe doen wij dat?

Alleen het eigen energiegebruik van consumenten zwaar belasten, draagt weinig bij aan de oplossing tot klimaatverandering. Belangrijk is dat wij de wereld overtuigen van de noodzaak om maatregelen te nemen. Hierin zijn twee zaken essentieel, namelijk zelf een goed voorbeeld geven en de rest van de wereld helpen bij klimaatmaatregelen.

Een goed voorbeeld geven betekent doen en niet alleen zwaar belasten. Dus veel energiebesparingsmaatregelen uitvoeren bij zowel de consument als bedrijven én meer duurzame energie produceren. Denk hierbij aan de Noordzee waar wij voor € 0,06 per kWh elektriciteit kunnen opwekken. Een deel van de elektriciteit kunnen wij gebruiken om waterstof te produceren en bijmengen in ons aardgasnet.

Het tweede is het uitdragen van onze kennis op energiegebied via ontwikkelingshulp en handel. Laten wij ons daarbij focussen op methaan. Hier valt met weinig geld veel klimaatwinst te halen. Als gasland hebben wij deze kennis. Zeker in combinatie met landbouw, waarbij veel methaanemissie vrijkomt.

Ik hoop dat het nieuwe kabinet actie onderneemt om onze bestaanszekerheid te beschermen en actief bij te dragen aan een duurzame toekomst. CCS Energie-advies is er klaar voor.

Over dit artikel

16 januari 2024 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief