Blog: Bijmengverplichting

Blog: Bijmengverplichting

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de bijmengverplichting groen gas uitgewerkt. De bijmengverplichting verplicht gasleveranciers om jaarlijks een bepaald percentage groen gas te leveren aan in hun klanten in de gebouwde omgeving.

De bijmengverplichting legt de nadruk op CO2-reductie in plaats van puur energieverbruik. In deze blog duiken we dieper in op deze bijmengverplichting en hoe het een cruciale rol speelt bij het bevorderen van duurzaamheid. Hierbij focust de overheid op een bijmenging van 1,6 miljard m3 groen gas per jaar in het jaar 2030. Dit klinkt indrukwekkend, maar het vertegenwoordigt slechts 5% van ons totale Nederlandse aardgasverbruik.

De implementatie van de bijmengverplichting staat gepland voor 2025 en heeft een langetermijnvisie. Het is niet alleen bedoeld om de productie van groen gas te stimuleren, maar het is ook ontworpen om op de duur de bestaande SDE++-regeling te vervangen. Door een grotere vraag naar groen gas te genereren, kunnen we ons uiteindelijk ontdoen van de behoefte aan extra stimuleringsmaatregelen.

De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze bijmengverplichting ligt bij de energieleveranciers. Wie niet aan deze eis kan voldoen, krijgt te maken met financiële consequenties. De boete, vastgesteld op € 500 per ton CO2 ofwel € 0,50 per kilogram CO2, benadrukt het belang van betrokkenheid en stimuleert actieve deelname. Deze stimulans leidt niet alleen tot duurzamere praktijken, maar ook tot bewustwording binnen de energiesector.

De boete kan worden omgerekend naar een waarde per m3 groen gas. Uitgaande van de in tabel 1 genoemde CO2-reductie, geeft dit voor 1 m3 groen gas uit kleinschalige mono-mestvergisting een besparing van 5,16 kilogram CO2. Op basis van de boete van € 0,50 per kilogram CO2 betekent dit een vergoeding van € 2,58 per m3 groen gas.

Tabel 1: Rapport (mei 2023). Vervolgstudie bijmengverplichting groen gas. Haalbaarheid en betaalbaarheid, CE Delft.

Wat opvalt wanneer je de tabel 1 leest, is dat vooral kleinschalige mestvergisting op boerderijschaal goed scoort. Dit komt door de reductie van methaanemissie bij vergisting. Belangrijk om te beseffen is dat dit nog exclusief de waarde van het gas zelf is. Deze komt hier nog bovenop. Voor de waarde van aardgas wordt uitgegaan van € 0,44 per m3 voor de komende 15 jaar. Dit betekent een totale waarde van ongeveer € 3,- per m3 groen gas.

Het ministerie voorspelt dat zo’n 700 miljoen m3 groen gas uit mest zal worden gewonnen. Dit komt overeen met ongeveer 50% van de huidige mesthoeveelheid in Nederland. Al met al schijnt de zon op de toekomst voor de mono-mestvergisting. Vanuit CCS Energie-advies zijn wij enthousiast om je hierbij te ondersteunen.

Over dit artikel

10 oktober 2023 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief