Blog: Europa klimaatneutraal?

Blog: Europa klimaatneutraal?

Europa klimaatneutraal, hoe realistisch zijn de doelstellingen?

Deze maand stemden de lidstaten van de Europese Unie in met een nieuw klimaatdoel: 55% reductie in 2030 ten opzichte van 1990, om in 2050 klimaatneutraal te zijn.  Het oude klimaatdoel was 40%. De vraag is, hoe realistisch is dit doel? Bijzonder is dat een van de koplopers van de emissiereductie de EU uit is. Het Verenigd Koninkrijk zat al op 41,8%, terwijl Nederland op 14,9% zit. De koplopers voor emissiereductie zijn verder vooral de Oostbloklanden en de Scandinavische landen.

De vraag is, hoe doet Nederland het eigenlijk? Nederland is relatief een grote uitstoter van broeikasgassen. De EU doelstelling voor Nederland is 36%, terwijl wij nu 15% hebben bereikt vanaf 1990. Dit betekent voor de komende negen jaar een grote uitdaging.

Als wij in meer detail naar de cijfers van Nederland kijken, zien wij vooral een daling van de overige broeikasgassen. De CO2 uitstoot van 2018 is ten opzichte van 1990 maar een paar procent gedaald. De grootste klapper is gemaakt in de afvalsector, waar de emissie van broeikasgassen 80% daalde.  Dit is vooral bereikt door minder uitstoot van de overige broeikasgassen.

Denemarken doet het goed

Het voorbeeldland voor de EU is Denemarken. Zij weten de CO2 emissie elk jaar gestaag omlaag te brengen, vooral vanaf 2005, toen een daling van 27% werd gerealiseerd. Dit komt vooral door het hoge aandeel van hernieuwbare energie. 2/3e deel hiervan komt van biomassa. Wat wij vooral van Denemarken kunnen leren, is dat de inzet van biomassa een belangrijk onderdeel is om de broeikasgasemissie te reduceren.

Omdat er veel weerstand is tegen de import van houtige biomassa, stellen wij bij CCS voor om ons te richten op de grootste nog niet gebruikte biomassabron, namelijk mest. Tevens leveren wij hiermee een bijdrage aan de vermindering van methaanuitstoot. De landbouw is verantwoordelijk voor 2/3e  van de totale uitstoot en middels mestvergisting kan de emissie van methaan uit mest met meer dan 3/4e worden verminderd. Twee vliegen in één klap. Voor meer info verwijs ik naar onze innovatie de Bio-Up.

Voor Nederland is het een grote uitdaging om een daling van bijna 20% van de broeikasgassen in 2030 te realiseren. 8% van de broeikasgassenuitstoot komt van de kolencentrales. Deze sluiten levert al 40% van de doelstelling op. Wanneer we bovendien inzetten op meer duurzame energie met daarbij speciale aandacht voor mono-mestvergisting, dan zouden we deze doelstelling moeten kunnen halen.

Over dit artikel

21 januari 2021 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief