Blog: Kolen en olie blijven de grootste energiebron

Blog: Kolen en olie blijven de grootste energiebron

Kolen en olie blijven de grootste energiebron in de wereld. Het kabinet voert in 2021 een CO-heffing in om de emissie in Nederland te beperken. 

Opvallend is dat kolen en olie nog altijd de grootste energiebron zijn, daarna volgt aardgas.

Schematisch overzicht van verschillende energiestromen in Nederland

Als wij naar de Europese Unie kijken, dan is het beeld positiever. Zo hebben wind en zon voor het eerst kolen ingehaald bij de elektriciteitsopwekking. Windenergie is het afgelopen jaar met 14% toegenomen en twee derde daarvan wordt veroorzaakt door zeven landen, waaronder Nederland, die vooral op wind op zee inzetten. 

Om verdere stappen te zetten voert het kabinet een CO-heffing in voor bedrijven, die nu deel uitmaken van de ETS-handel (CO-handel), de Afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die veel lachgas uitstoten. Hierbij krijgen bedrijven een vrije voet. Deze vrije voet is zo ingericht, dat de industrie op dit moment voldoet aan haar reductieopgave. Hierbij wordt uitgegaan van de benchmark die in de ETS geldt. Vrije uitstoot die een bedrijf over heeft, kunnen zij verhandelen. De verwachting is dat met een tarief van € 30,- per ton CO gestart wordt en dat dit oploopt tot € 125 tot € 150 voor 2030. Het kabinet stelt de hoogte van het tarief vast. 

Het is een goede zaak dat het kabinet dit opzet voor het bedrijfsleven. Zeker omdat momenteel de aardgasprijs fors gedaald is door de coronapandemie. Een heffing van € 30,- per ton is vergelijkbaar met een prijs van 1,7 eurocent per m³ aardgas. Een lastig punt blijft de internationale concurrentiepositie en mijns inziens is ook een importheffing op energie-intensieve producten nodig, omdat wij anders de uitstoot van CO₂ naar andere landen buiten de EU verplaatsten. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. 

De situatie in Nederland

Als wij kijken naar Nederland zien wij ook hier de opmars van zon en wind. Het is belangrijk om te realiseren dat duurzame elektriciteit binnen 10 tot 20 jaar de standaard zal zijn. De uitdaging zit hem voornamelijk in de duurzame warmte en in een later stadium ook in duurzame grondstoffen. Gezien de maatschappelijke weerstand tegen de import van (houtige) biomassa, moet er op dat gebied nog veel veranderen. Momenteel komt ongeveer de helft van de duurzame energie uit biomassa, waarvan het grootste deel biomassa is. Wij als CCS richten ons daarbij op een van de grootste, nog nauwelijks gebruikte biomassabron uit Nederland: mest. Hiermee kunnen wij een invulling geven aan de verdere verduurzaming van de energievoorziening in Nederland.

Over dit artikel

29 oktober 2020 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief