Blog: Zeespiegelstijging van een halve meter: Deventer aan zee?

Blog: Zeespiegelstijging van een halve meter: Deventer aan zee?

Er is veel discussie over het klimaat en de daarmee samenhangende maatregelen. Veel mensen vragen zich af, is dit allemaal nodig? Uiteraard een terechte vraag. Als het hier warmer wordt, wat dan nog? Als warmteliefhebber lijkt het mij wel lekker.

De belangrijkste effecten van de verandering van het klimaat hebben met het water te maken. Volgens de voorspellingen van de IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) zal de zeespiegel in 2100 tussen de 37 en 81 cm stijgen. De belangrijkste oorzaak is het smelten van de ijskappen en gletsjers, evenals het uitzetten van zeewater. Dit laatste wordt vaak vergeten. In het onderstaande plaatje is het meest negatieve scenario weergegeven, namelijk een verdubbeling van de CO2-uitstoot in 2050. Dit geeft een stijging van de zeespiegel van 81 centimeter. In het meest optimistische scenario is de stijging van de zeespiegel 37 cm in 2100.

Willen wij geen ‘Deventer aan zee’, dan is een goed klimaatbeleid in ons eigen belang. Een halve meter stijging van de zeespiegel kunnen wij, met onze kennis van dijken en zandopspuitingen, goed opvangen. Door Ties Rijcken, die op dit onderwerp is gepromoveerd, zijn de kosten op ongeveer 50 miljard euro per meter zeespiegelstijging geschat: 20 miljard voor dijken en dammen, 16 miljard voor duinen en stranden en 16 miljard voor bewegende constructies zoals sluizen. Inclusief de aanpassingen van buitendijkse gebieden, zoals havens, geeft dit een investering van 75 miljard per meter zeespiegelstijging. Een groot bedrag, maar niet een bedrag dat Nederland niet kan betalen.

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Met een goed klimaatbeleid kunnen wij deze kosten vermijden. Daarom is het belangrijk dat Nederland hierin het goede voorbeeld geeft, zodat andere landen ons volgen. Dan kunnen wij de investeringen in dijkverhogingen uitsparen en beter investeren in duurzame energie. Daar dragen wij als CCS ook ons steentje aan bij.

Voor meer informatie over onze klimaatoplossingen, klik hier.

Over dit artikel

9 mei 2023 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief