DUMAVA financiert uw verduurzaming

DUMAVA financiert uw verduurzaming

De duurzaamheid van gebouwen verbeteren vormt een essentiële stap om energieverbruik te verminderen en om de gestelde klimaatdoelen te behalen. Daarom is er door het kabinet een totaalbudget van 237,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling voor duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Deze subsidieregeling ondersteunt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed bij het bekostigen van verduurzamingsmaatregelen.

Waarom is dit een kans voor u?
Maatschappelijke organisaties vervullen in onze maatschappij een voorbeeldfunctie. Zij hebben een belangrijke rol in een toekomstige wereld. Bent u eigenaar of betrokken bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals zorginstellingen, monumenten, scholen of overheidsgebouwen? Door gebruik te maken van deze DUMAVA-subsidie kunt u 40% van de totale integrale maatregelen vergoed krijgen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 1,5 miljoen(!) per aanvrager.

Wat valt er onder maatschappelijk vastgoed?
Onder ‘maatschappelijk vastgoed’ vallen de gebouwen van provincies, gemeenten, waterschappen, scholen, zorginstellingen, culturele instellingen (ANBI), dorpshuizen, de zogenaamde ‘niet-woonhuis Rijksmonumenten’, religieuze gebouwen en de muziek- en scoutingverenigingen.

Hoe kom ik aan de DUMAVA-subsidie?
Het aanvraagproces is complex door de combinatie van te verstrekken financiële en energie-technische gegevens. Wij kunnen u hierbij helpen. Om in aanmerking te komen voor de DUMAVA-subsidie doen wij eerst zorgvuldig onderzoek naar de locatie(s) in kwestie. Dit onderzoek heeft als doel om een concrete lijst te maken met maatregelen die getroffen kunnen worden om het pand te verduurzamen. Op basis van de eisen en doelen van uw organisatie kunnen wij voor uw organisatie bepalen wat de beste investeringen zijn en hoe snel deze investeringen zich terug zullen verdienen. Wanneer we in kaart hebben wat de beste maatregelen zijn om te investeren, dienen wij voor u een aanvraag in bij het RVO.

Op 3 juni 2024 vindt de volgende ronde plaats voor de DUMAVA-subsidie. Een goede voorbereiding is hierbij essentieel. Daarom adviseren wij nu alvast contact met ons op te nemen, zodat we de aanvraag bij de openstellingsronde gelijk in kunnen dienen.

Wij hebben veel ervaring in het succesvol aanvragen van deze subsidie. Klik hier om contact op te nemen met één van onze ervaren experts.

Over dit artikel

21 maart 2024 / Auteur: Stan Berenpas

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief