Grip op de verduurzaming van uw bedrijventerrein met DICE

Grip op de verduurzaming van uw bedrijventerrein met DICE

Net als de rest van Nederland staan bedrijven voor de uitdaging van duurzaamheid. We begrijpen dat veel ondernemers het al druk genoeg hebben met de dagelijkse bedrijfsvoering. Bovendien hebben ze steeds vaker te maken met schaarste aan grondstoffen, netcapaciteit, arbeidskrachten en ruimte. Verduurzaming kan een deel van deze problemen oplossen. Bedrijventerreinen bieden een ideaal platform om ondernemers hierbij te ondersteunen en tegelijkertijd de verduurzaming van Nederland te versnellen. Op dit moment ontbreekt echter beleid dat deze kansen benut. Daarom nemen wij met DICE (Dienst Collectieve Energieprojecten bedrijventerreinen) het heft in eigen handen en helpen bedrijventerreinen via een collectieve aanpak te verduurzamen en energie te besparen.

Hoewel sommige maatregelen door bedrijven zelfstandig genomen kunnen worden, zoals het optimaliseren van bedrijfsprocessen, is samenwerking noodzakelijk voor andere initiatieven. Neem bijvoorbeeld de opwekking van duurzame elektriciteit. Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is overbelast, waardoor bedrijven steeds moeilijker stroom kunnen afnemen (netcongestie) en duurzaam opgewekte stroom kunnen terugleveren. Een energiehub vermindert de afhankelijkheid van het netwerk. Hierbij leveren bedrijven zelf opgewekte energie aan elkaar en slaan ze gezamenlijk overschotten op. Dit levert niet alleen voordelen op voor bedrijven die hun bedrijfsvoering verduurzamen, maar voorkomt ook netcongestie en versnelt de energietransitie, wat gunstig is voor de gehele samenleving. Dit soort maatregelen vereist georganiseerde samenwerking tussen bedrijven. Helaas heeft slechts 20% van de reguliere bedrijventerreinen een vorm van deze georganiseerde samenwerking. Door middel van workshops en persoonlijk contact met ondernemers en belanghebbende brengt DICE georganiseerde samenwerking en houvast terug op het bedrijventerrein.

Onze oplossingen met DICE
Ondernemers staan voor uitdagingen, zoals hoge investeringskosten en onduidelijkheid over de verwachtingen vanuit de overheid. Gemeentelijke ondersteuning is vaak beperkt vanwege een gebrek aan expertise, capaciteit of communicatie.

Wij bieden gemeenten en/of het parkmanagement de benodigde expertise en capaciteit door onder andere het huidige energiepotentieel van bedrijventerreinen in kaart te brengen. We formulieren een helder toekomstbeeld met meetbare tussendoelen en een duidelijk tijdschema.

Met het energiepotentieel doelen we op alle initiatieven die leiden tot duurzame energieopwekking, verduurzaming van energieverbruik bij bedrijven en het samenbrengen van vraag en aanbod van energiestromen. Met de dienst DICE biedt CCS Energie-advies dat inzicht. We vertalen energie-scenario’s naar uitvoerbare roadmaps en stimuleren de energietransitie op bedrijventerreinen. Tegelijkertijd enthousiasmeren onze Energie Consultants de ondernemers voor energiebesparende maatregelen door werkbezoeken, workshops en advisering.

Maak gebruik van onze expertise en laat ons je helpen de energietransitie op bedrijventerreinen aan te pakken.

Over dit artikel

23 januari 2024 / Auteur: Paul Bodewitz EMFC RC

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief