Bedrijventerreinen duurzamer dankzij BEST

Bedrijventerreinen duurzamer dankzij BEST

Het Europese project BEST Energy CheckUp, gericht op de verduurzaming van netwerken van bedrijven door collectieve acties (zoals op bedrijventerreinen of in een branchevereniging), komt komende 31 december 2019 ten einde. CCS Energie-advies voert het project uit in een consortium van TNO en de Italiaanse onderzoeksinstituten ENEA en ART-ER. De werkzaamheden startten halverwege 2017. Sinds die tijd zijn er mooie resultaten geboekt in verschillende pilots, zoals in Enschede, Haarlem en in Bologna. Op 28 en 29 november was de laatste ontmoeting met het totale consortium, voordat het project binnenkort stopt. Het hoogtepunt van deze meeting was een symposium met internationaal karakter. Hier kwamen de problematiek van organisatie en energie-efficiëntie op werklocaties aan bod.

bedrijventerreinenDe gasten

Theo Föllings opende het symposium. Föllings is werkzaam bij de stichting Bedrijventerreinen Energie Posities (BE+) en OOST NL, de ontwikkelmaatschappij van het oosten van Nederland. Theo bracht een bevlogen verhaal vol leerzame ervaringen. Hiervoor kon hij putten uit het vele werk dat er al door de stichting BE+ is ondernomen op bedrijventerreinen. De belangrijkste les? Bedrijven stimuleren om collectief in actie te komen is een kostbaar en langdurig proces, maar het is het dubbel en dwars waard wanneer bedrijven uiteindelijk enthousiast en gezamenlijk aan de slag gaan.

De tweede gast die sprak tijdens het symposium was Dennis Potter van de stichting CLOK. Deze stichting is erg actief in het stimuleren van samenwerking tussen publiek en privaat, en op die manier effectieve acties te faciliteren. Het verhaal van Dennis had een sterke focus op de positieve rol die een parkmanagement organisatie of een bedrijvenvereniging kan hebben in een netwerk van bedrijven. Deze organisaties probeert hij tot een zo hoog mogelijke vorm van professionaliteit te begeleiden. Het liefst totdat ze op hun eigen beurt weer efficiënte bedrijven zijn. Zo kunnen de bedrijven hun leden ontzorgen op diverse thema’s, zoals energie besparing en duurzame productie. In het vervolg werken TNO en CCS ook graag verder met CLOK op deze thematiek.

Tot slot kwamen drie van de leden van het BEST consortium aan het woord om onze methodes en gereedschappen uit te lichten. Er werd gesproken over energiescans, zowel voor complete collectieve van bedrijven als voor bedrijven individueel. Minstens net zo belangrijk zijn de communicatiestrategieën waarmee je deze technische producten omringt. Dit alles werd door een gemengd publiek van gemeenten, brancheverenigingen, onderzoekers en adviseurs aangehoord en besproken.

Toekomst

Ook na het einde van het BEST project blijven de partners geëngageerd met het thema van energie en duurzaamheid op bedrijventerreinen en overige netwerken van ondernemers. Wilt u eens met ons sparren over dit interessante thema? Neem dan contact met ons op, wij kijken graag of we u verder kunnen helpen.

Over dit artikel

11 december 2019 / Auteur:

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief