Bedrijventerreinen sneller aardgasvrij met DICE

Bedrijventerreinen sneller aardgasvrij met DICE

Energietransitie op bedrijventerreinen versnellen met DICE

De energietransitie in Nederland komt steeds meer op stoom. Gemeentes maken warmteplannen voor in de wijken, regio’s schrijven Regionale Energie Strategieën, provincies ondersteunen gerichte initiatieven om de langetermijndoelen te behalen. Bedrijventerreinen spelen bij de energietransitie een grote rol. Zij zijn namelijk goed voor zo’n 20% van het totale energieverbruik in Nederland. Die locaties sneller verduurzamen, leidt daarom tot een waardevolle bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen.

heat integration

Maar om snelle energietransitie voor elkaar te krijgen, is draagvlak nodig, kennis van de mogelijkheden en een strategie. De Dienst Collectieve Energieprojecten (DICE) biedt bedrijventerreinen de kans om een strategie te ontwikkelen en vervolgens concreet te maken met collectieve energieprojecten. Met als focuspunt: het versneld aardgasvrij maken van de warmtevoorziening voor gebouwen, tegen zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker en de maatschappij.

DICE verzamelt informatie en maakt een plan van aanpak

Grote en kleine gebouwen, verschillend energieverbruik en veel vervoersbewegingen in één compact gebied; bedrijventerreinen zijn divers en vaak complex. Vaak wordt het parkmanagement of de ondernemingsvereniging (indien aanwezig) logischerwijs gezien als de Lokale Trekker: de partij die lokaal de regie heeft over de energietransitie en deze versnelt. Maar, waar moeten ze beginnen? En wie doet wat? Om de rol als lokale trekker goed in te vullen is enerzijds inzicht en informatie nodig om de meest kansrijke projecten te identificeren, en anderzijds een heldere rolverdeling om deze projecten ten uitvoer te brengen. De DICE biedt hierbij hulp!

De DICE is een innovatieve dienst die bestaat uit een procesaanpak voor het opstellen van een strategie en het definiëren van concrete collectieve energieprojecten. Het proces begint met het verzamelen van lokale informatie én publieke data. Hiermee wordt het informatiesysteem collectieve energieprojecten (ICE) geconfigureerd. Dit wordt vervolgens aangevuld met data-analyses in het ICE en resultaten uit workshops met lokale stakeholders. De informatie in het ICE is de basis voor het opstellen van de strategie en de collectieve energieprojecten.

DICE Dashboard brengt proces in beeld

In het innovatieve en aansprekende DICE Dashboard, komt de informatie tot leven door middel van kaarten. Deze informatie is ook interessant om met de stakeholders te delen. Daarnaast biedt het dashboard de mogelijkheid om het proces te monitoren en zo nodig bij te sturen. Tijdens het verloop van het proces wordt dit dashboard verder ontwikkeld. Door de inzet van klankbordgroepen wordt de aanpak getoetst aan de markt en aan collectieve energieprojectexperts. Vervolgens komt er een plan van aanpak om de DICE uit te rollen. Alle lessen uit het project worden bijgehouden in een gerichte, lerende evaluatie.

Bedrijventerreinen energietransitie

DICE: de stappen van het proces in beeld.

Het resultaat: inzicht, kansen en zelf aan de slag!

De DICE geeft informatie over en inzicht in het energieverbruik. Het geeft meer grip op de kansen die er voor bedrijfsterreinen zijn om te verduurzamen. En het zet een haalbare stip op de horizon, bijvoorbeeld of het wel of niet mogelijk is om als bedrijventerrein zélf energieproducent te worden. Bovendien krijgen lokale trekkers van dit project via het DICE Dashboard de beschikking over de energiegegevens, de strategie en de collectieve energieprojectbeschrijvingen. Op basis hiervan is het mogelijk collectieve energieprojecten op het bedrijventerrein te initiëren of versnellen. Met andere woorden; zelf aan de slag met energietransitie!

Meer weten?

Bekijk de projectpagina of bezoek onze webpagina over verduurzaming van bedrijventerreinen. Hier staat ook een uitleg over onze andere methodes om de lokale trekker en de bedrijven op een terrein te helpen met een collectieve aanpak.

 

 

Over dit artikel

19 maart 2021 / Auteur: Petra Winkes

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief