Bio-HUB: lokaal biogas voor lokale industrie

Bio-HUB: lokaal biogas voor lokale industrie

De energietransitie wordt ook weleens ‘De nieuwe industriële revolutie’ genoemd. Het raakt immers alle sectoren en achterblijven is geen optie! Ook in de industriële sector begint verduurzaming een steeds prominentere rol in te nemen op de agenda’s. Maar, hoe kan deze sector verduurzamen? Biogas kan mogelijk een uitkomst bieden. Lokaal gewonnen energie, voor de lokale industrie!

Compensatiebossen als noodoplossing

Veel bedrijven hebben in hun doelstelling staan dat zijn in 2030 de helft minder aan CO₂ uitstoten. Vaker worden daar, zeker in het geval van aardgas, nog CO₂-certificaten voor gebruikt. Hiermee compenseert een bedrijf de emissie van de uitstoot aan CO₂ door bijvoorbeeld te investeren in bebossingsprojecten. Compensatie door de aanplant van bomen, dus. Op zich geen slechte gedachte: bomen nemen namelijk de uitgestoten CO₂ weer op. Bovendien is deze optie ook nog eens relatief voordelig: ongeveer 1 euro per ton CO₂. Toch voelt deze compensatie meer als een noodoplossing. Het pakt immers de daadwerkelijke CO₂-reductie in de industriële sector niet aan.

Biogas uit de Bio-HUB als duurzame energiebron in lokale industrie

Bij CCS zijn wij dan ook bezig met biogas. Dit kan ingezet worden als duurzame en groene energiebron in de industriële sector. Hierdoor pakken we de CO₂-reductie bij de bron aan. Want dat wat je niet uitstoot, hoef je niet te compenseren!

Bio-HUB industrieMest is één van de bronnen van biogaswinning. De gaswinning uit mest kan zowel kleinschalig op één boerderij, of grootschalig met behulp van een centrale mestvergister waar meerdere boerderijen gebruik van maken (buurtmestvergisting). Door het onderling verbinden van kleinschalige (mono-)mestvergisters, creëren meerdere boerderijen samen een lokaal biogasnetwerk, een Bio-HUB.  Dit biogas kan omgezet worden in warmte, groen gas of elektriciteit. Wordt biogas direct aan de industrie geleverd, dan is het geschikt om warmte te genereren voor bijvoorbeeld productieprocessen.

Onderzoek

CCS is op dit moment met diverse projecten op dit gebied bezig. Zo kijken wij voor verschillende industrietakken in hoeverre biogas uit een Bio-HUB een interessante en haalbare optie is. Een belangrijk voorwaarde voor directe invoeding van biogas, is dat er continue afname is. Opslag van biogas is namelijk lastig en maakt het project duurder.

Bio-HUB mono mestvergister

De praktijk bewijst het: biogas werkt in de industrie!

Een goed voorbeeld van de industriële toepassing van biogas, is het project in Noord-Deurningen. Hier leveren 6 boeren direct biogas aan een industriële afnemer en een tuinder. Bijkomend voordeel voor de afnemers, is de directe koppeling die ze hebben met de producent. De afnemers weten waar hun duurzame gas vandaan komt en kunnen dat weer als USP gebruiken in de communicatie naar hun klanten.

Meer info?

Wil je meer informatie over biogas of de Bio-HUB als verduurzamingskans voor de industrie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Over dit artikel

4 augustus 2021 / Auteur:

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief