Blog: Uitval van de vraag naar olie

Blog: Uitval van de vraag naar olie

Door de coronacrisis is de vraag naar olie zo hard gedaald. Normaal is de vraag 100 miljoen vaten per dag, maar deze is in april met 29 miljoen ton gedaald. In mei verwacht het Internationaal Energieagentschap een verdere daling met nog eens 26 miljoen vaten. De productie blijft op een hoog niveau. Er is een akkoord gesloten met 23 olie producerende landen om 9,7 miljoen vaten per dag minder te produceren. Deze afspraak is duidelijk ontoereikend. Van een liter olie wordt ongeveer de helft omgezet in benzine, een kwart in diesel en 1/10 in kerosine. Allemaal producten waarvan de vraag voor een aanzienlijk deel is weggevallen.

De producten van geraffineerde ruwe olie worden momenteel opgeslagen. Dit gebeurt op land, maar ook, met olietankers, op zee. De verwachting is dat olieprijzen in de toekomst weer zullen stijgen. Het opslaan van de olievaten zal zich dan in de toekomst uitbetalen, wanneer de vraag naar olie weer toeneemt. Op termijn zullen de opslagen echter vol zijn en komt het moment dat de productie echt omlaag zal moeten. Dit moment valt echter niet eenvoudig te bepalen. Bij het stopzetten van de productie, kunnen de oliereservoirs beschadigd raken. Dat leidt dan weer tot problemen bij het opstarten van de oliewinning. Dit leidt tot het merkwaardige effect dat mensen in de Verenigde Staten zelfs betalen om maar van de olie af te komen. De prijsontwikkeling voor een vat Brend (159 liter) is hieronder weergegeven.

Grafiek met de prijsontwikkeling van Brendolie

 

Om een lagere CO2 emissie te krijgen is dit natuurlijk een goede ontwikkeling, de impact van deze plotselinge instorting van de oliemarkt is op lange termijn echter moeilijk in te schatten. Zo doet zich de vraag voor of het nog wel zin heeft om duurzame energie te produceren of te besparen op energie bij zulke lage energieprijzen.  Voor Nederland kijken wij dan vooral naar gas als brandstof. De afgelopen 3 maanden is de prijs om in 2022 gas in te kopen slechts met 10% gedaald tot 15,4 eurocent. Die daling is dus relatief nog beperkt. Bedenk dat dit de groothandelsprijs is zonder opslagen.

Voor elektriciteit is de prijs ook met 10% gedaald voor 2022 tot 4,0 cent per kWh. Dus bij deze energiesectoren doen zich nog geen grote problemen voor. De energiebelasting zal ook wel blijven stijgen of in elk geval niet dalen, dus vanwege deze cijfers blijft de wens tot energiebesparing overeind staan. Wat duurzame opwekking van energie betreft blijft alleen de vraag over of de exploitatiesteun (SDE+) op peil blijft. Gezien de ambities van de overheid mogen wij ervan uitgaan dat deze op peil blijft en wie weet worden de doelstellingen van 2020 toch nog gehaald, namelijk 14% duurzame energie in plaats van de verwachte 10%. Met het halveren van het verbruik van aardolie wordt al een goede aanzet gemaakt, maar blijven wij nog op 12% hangen.

Over dit artikel

22 april 2020 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief