CCS Energie-advies op ondezoeksmissie naar Algerije

CCS Energie-advies op ondezoeksmissie naar Algerije

CCS Energie-advies richt zich op duurzame energie, in de breedste zin van het woord. Maar het bedrijf doet méér dan dat; CCS Energie-advies heeft kennis en kunde in huis over afvalverwerking en recycling. Ruurd van Schaik is deskundige. De Nederlandse Ambassade benaderde CCS Energie-advies voor een onderzoeksmissie naar de kansen voor het bedrijfsleven in de afval- en milieusector in Algerije. Samen met Hans Breukelman van BreAd reisde Ruurd namens CCS Energie-advies af naar het land in Noord-Afrika. De heren gingen in gesprek met ondernemers, ministeries en ambtenaren.

Op het gebied van afvalverwerking en –recycling zijn er stappen te maken. Een basisstructuur staat. Het inzamelsysteem en het afval wordt veelal gecontroleerd gestort. Tal van private bedrijven investeren in recycling. CCS Energie-advies nam kennis van een plastic recycling installatie die in Nederland niet zou misstaan. Hoewel de communale waterzuiveringen vragen om modernisering, heeft een dochterbedrijf van Heineken een ultra moderne waterzuivering in bedrijf genomen.

Conclusie die getrokken kon worden uit de onderzoeksmissie is dat Algerije kansen biedt voor het bedrijfsleven. De ondersteuning vanuit de Ambassade en de Nederlandse overheid is hierbij van essentieel belang. Algerije is een centraal geleid land, wat betekent dat er veel via de overheid geregeld wordt. België en Duitsland hebben diverse Aid-and-Trade-programma’s lopen, waarmee zij hulp bieden en handel drijven.

Het rapport is gepresenteerd aan RVO en een delegatie van het bedrijfsleven. Samen met de ambassade wordt bekeken in hoeverre het mogelijk is om een handelsmissie te organiseren, of een Hollandpaviljoen op een beurs (Polutec) te organiseren.

Over dit artikel

1 november 2018 / Auteur: Ing. Ruurd van Schaik

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief