Kansen voor mestvergisting in Gelderland

Kansen voor mestvergisting in Gelderland

Kansen voor mestvergistingCCS Energie-advies en Stichting Biomassa hebben in samenwerking onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor mestvergisting in Gelderland voor het Gelders Energieakkoord (GEA). Het GEA heeft als doelstelling om 2 tot 5 PJ duurzame energie uit biomassa te halen. Het plan dat voortvloeit uit het onderzoek is een eerste stap naar het behalen van die doelstelling.

Kansen voor mestvergistingHet onderzoek van CCS Energie-advies en Stichting Biomassa is afgerond met een afwegingskader, waarin wordt aangegeven waar en onder welke omstandigheden mestvergisting haalbaar is. Daarbij vormt zich een implementatieplan, waarin de stappen worden aangegeven die leiden tot minimaal een verdriedubbeling van de huidige productie van biogas.

In potentie is het mogelijk om duurzame energie te produceren uit verschillende soorten mest. Dit is 2,2 PJ uit rundveemest en 0,6 PJ uit varkensmest.

Momenteel wordt slechts 2,7% van de totale mesthoeveelheid vergist. Dit levert jaarlijks 0,898 PJ duurzame energie op. Dit is inclusief co-producten. Mest levert hiervan 0,191 PJ. Er zijn plannen en initiatieven om dit aandeel vergiste mest te verhogen naar 7,4%.

Dit zou betekenen dat er 1,552 PJ met co-producten wordt geproduceerd, waarvan 0,330 PJ van mest komt. De totale energieproductie wordt vervolgens 0,521 PJ uit mest en 2,450 PJ met co-producten. Opvallend is dat er ook initiatieven zijn, die kiezen voor mestverwerking zonder vergisting. Dit gaat om 3,63% van de totale mesthoeveelheid. Als alle initiatieven, met en zonder vergisting, worden gerealiseerd, wordt straks 11% van het mestaanbod in Gelderland vergist of verwerkt.

De situatie in Gelderland omtrent mestvergisting ziet er niet erg rooskleurig uit. De laatste drie jaar is er in Gelderland slechts één grootschalige vergister gebouwd en zijn er tien aanvragen geweest voor nieuwe vergisters. Dit heeft vooral te maken met de steeds lagere SDE+ subsidie en het gebrek aan stimulerende maatregelen in Gelderland. Een ander knelpunt is dat grootschalige initiatieven blijven hangen in langdurige procedures.

Uit het onderzoek van CCS Energie-advies en Stichting Biomassa blijkt dat een verbetering van de bedrijfseconomische omstandigheden, gecombineerd met een verdere vereenvoudiging van de vergunningsprocedure, de situatie in Gelderland kan verbeteren. Als de juiste maatregelen worden genomen, is het haalbaar om minimaal 1.200.000 ton van de rundveemest en alle varkensmest te vergisten.

Over dit artikel

2 augustus 2019 / Auteur: Ing. Ruurd van Schaik

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief