Biogashub Noord-Deurningen 

Project

Biogashub Noord-Deurningen 

Begin 2015 heeft CCS een definitief ontwerp opgeleverd voor de biogashub in Noord Deurningen. Dit was het laatste onderdeel van de haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden van het verduurzamen van Noord Deurningen e.o.

Hier wordt het gas gebruikt voor de verwarming van bedrijfsprocessen waar nu nog aardgas wordt gebruikt. Door het aardgas voor een groot deel te vervangen door biogas neemt de milieubelasting van deze bedrijven fors af. Verder ontstaat een mooie regionale geldstroom omdat de boeren het gas produceren en verkopen aan bedrijven dichtbij.

Binnen de verdere ontwikkeling en realisatie van het project blijft CCS ook betrokken. Hierin zijn we o.a. verantwoordelijk voor de integratie van de vergisters op de boerderij en het optimaliseren van de warmtehuishouding van de vergisters. Maar ook bij de overige processen als het oprichten van de energieleverancierscoöperatie of de inzet van het ruw biogas is CCS intensief betrokken.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op de website van de Stichting Noord Deurningen. Om te informeren of een dergelijk plan ook bij u in de buurt gerealiseerd kan worden neemt u contact op met een van onze adviseurs via 0570-667000.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief