Blog: Bijmengverplichting groen gas een jaar uitgesteld en daling gasverbruik

Blog: Bijmengverplichting groen gas een jaar uitgesteld en daling gasverbruik

De bijmengverplichting is weer een stap dichterbij. In de kamerbrief van 9 februari jongstleden is het aangepaste voorstel bekendgemaakt. De ingangsdatum is nu vastgesteld op 2026 in plaats van 2025. Ook is er een lagere doelstelling van emissiereductie voor 2030. In 2022 werd er 230 miljoen m³ groen gas geproduceerd, terwijl de nieuwe doelstelling in 2030 is vastgesteld op 1,1 miljard m³ groen gas. De nieuwe doelstelling gaat er dus vanuit dat in 2030 45% van alle mest vergist wordt, terwijl dit nu 5% is. De uitgangspunten voor de productie, zoals vermeld in de kamerbrief, zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Voor de snelheid van de implementatie van de bijmengverplichting, gaan zij ervan uit dat de ketenemissiereductie voor de bijmengverplichting als volgt zal oplopen:

Op basis van de huidige productie van 230 miljoen m³ groen gas in 2023 is de verwachting dat de doelstelling van 2026 vrij eenvoudig gehaald kan worden. Opvallend hierin is de grote bijdrage van mono-mestvergisting op de emissiereductie door de vermeden methaanemissie, zoals blijkt uit tabel 1: Uitgangspunten emissiereductie in 2030. Mocht de productie van groen gas niet bereikt worden, dan dient er een boete betaald te worden: de zogenaamde “buy-out vergoeding”. Deze is voor 2026 en 2027 vastgesteld op 450 euro per ton CO2. Dit is ongeveer € 2,94 per m3 groen gas bij mono-mestvergisting. Dit zou de maximale prijs voor het groene karakter van groen gas kunnen worden. Het is de vraag in hoeverre de energiemaatschappijen hier nu al op voorsorteren.

Het maakt allemaal onderdeel uit van het doel van de Europese Unie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2023 bedroeg het gasverbruik in Nederland 30 miljard m³ aardgas, met een daling bij alle sectoren. Vooral bij de elektriciteitsopwekking en industrie is de daling significant, zij het iets minder bij huishoudens. Zie onderstaande tabel:

Uit het onderstaande figuur volgt dat Nederland op dit ogenblik vooral gas importeert vanuit de VS via lng-tankers en Noorwegen via pijpleidingen.

Kortom, er ligt hier nog een grote uitdaging om aan te gaan om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Vanuit CCS zetten wij ons maximaal in om zoveel mogelijk groen gas te produceren, maar ook om het huidige gasverbruik te reduceren. Samen met ons team Gebouwde Omgeving kijken wij hoe wij op het niveau van bedrijventerreinen verdere reductie kunnen bereiken. Het team Biogas blijft zich inzetten voor de realisatie van groen gas uit mest zowel gezamenlijk met biogashubs als individueel voor boeren die voldoende omvang hebben om zelf een installatie te realiseren.

Over dit artikel

11 maart 2024 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief