Bio-HUB Biogasnetwerk

Bio-HUB Biogasnetwerk

Lokaal biogasnetwerk

Het onderling verbinden van (mono-)mestvergisters biedt agrariërs kansen om mest te verwaarden tegen lagere kosten en een hoger rendement.
Om het hoge energiepotentieel van mest optimaal te benutten ondersteunt CCS Energie-advies veehouders in de keuze voor de meest rendabele vergistingstechniek. Hierbij kijken we specifiek naar samenwerking tussen boeren. Door het geproduceerde biogas van meerdere veehouderijen gezamenlijk te verwaarden creëren we een efficiënt, rendabel en duurzaam systeem: Bio-HUB.

 

Bij een Bio-HUB heeft iedere deelnemende boer een eigen mestvergister die door een biogasleiding verbonden is met andere mestvergisters. Deze mestvergisters leveren biogas aan één centrale biogas-verwerkingsinstallatie. Het voordeel van één centrale biogasverwerking is kostenbesparing  op onderhoud, verbruiksstoffen, installatiekosten en door opschaling.

Vergisting in de agrarische sectorMestvergistingstechniek

Mono-mestvergisters werken volledig automatisch en vergen weinig operationele inspanning van de boer. Een dergelijk systeem bestaat uit een verwarmde reactor met een flexibel membraam-dak (biogasbuffer). Het is voorzien van een roerwerk, pompen en een verwarmingssysteem. Om de benodigde warmte te leveren is een houtketel, biogasketel of een warmtepomp nodig

Het digestaat (vergiste mest) bevat een lager drogestofgehalte dan verse mest en kan de boer, net als mest, over land uitrijden. Uit praktijkervaringen blijkt dat digestaat geen negatieve effecten heeft op het organische stof gehalte in de bodem. Een andere vervolgstap is om het digestaat (deels) te verwerken door het te scheiden, te drogen en/of fosfaat en stikstof terug te winnen (Bio-NP).

Biogasverwaarding

Biogas heeft een hogere economische waarde wanneer het is omgezet in warmte, groen gas of elektriciteit. Wordt biogas direct aan de industrie geleverd dan is het geschikt om warmte te genereren voor productieprocessen. Hierbij bespaart de afnemer aardgas. Een andere manier om biogas te verwaarden is via een omzetting naar groen gas (Bio-UP). Groen gas heeft dezelfde samenstelling als aardgas en kan daarom in het lokale aardgasnet worden gepompt. De laatste mogelijkheid is biogas via een generator (WKK) omzetten in elektriciteit en aan het net leveren. Bij dit proces komt ook warmte vrij wat nuttig te gebruiken is voor verwarmingsdoeleinden.

Voordelen mestvergisting op uw bedrijf

Financieel
 • Extra inkomsten (2e tak)
 • Stabiel rendement
Draagvlak
 • Energieproducent
 • Innovatie
 • Geurreductie
Duurzaamheid
 • Nutriënten-terugwinning
 • Groene energie
 • Mesttoepassingen
Productoptimalisatie
 • Duurzamer zuivel en vlees  [EB1]

Wilt u meer informatie of geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek met een van onze consultants? Neem dan contact met ons op.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich hieronder inschrijven voor de agrarische nieuwsbrief

Alle werkgebieden

Contactpersoon Bio-HUB Biogasnetwerk

Ing. Ruurd van Schaik

Ing. Ruurd van Schaik

Senior Consultant

Lees meer

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van kopje.

  Inschrijven voor onze nieuwsbrief

  Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

  Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief