Future Biogas

Project

Future Biogas

Begin 2019 is CCS een samenwerking begonnen met het melkveebedrijf Erik Back in Lutten. Dit project Maatschap Biogas I richt zich op de productie van groen gas van een mono-mestvergister. Het doel is om uiteindelijk ruim 20.000 ton rundveemest te vergisten. Het door de installatie geproduceerde groene gas wordt ingevoed op het lokale gasnet. In 2021 is Maatschap biogas I overgegaan in Future Biogas BV op het erf van Future Farm.

Groen gas wordt hier geproduceerd met behulp van onze eigen gaswasser-installatie: de Bio-UP. Dit innovatieve systeem is door CCS ontwikkeld en maakt het mogelijk om op boerderijschaal biogas op te werken naar groen gas. Het systeem is energie efficiënt doordat er weinig methaangas in het proces verloren gaat. Daarnaast werkt de Bio-UP onder lage druk, is het systeem geluidsarm en zijn er weinig slijtonderdelen. De Bio-UP is dé installatie die op kleine schaal lonend is.

Vergisters op boerderijen produceren veelal biogas voor warmte en elektriciteit. Dit doen ze met behulp van een warmte-kracht koppeling (WKK). Een WKK produceert echter voor 30% elektra en voor 70% warmte. Omdat voor veel boerderijen deze warmteproductie niet nuttig is, gaat er op deze manier veel energie verloren. In het geval van de Bio-UP bestaat dit probleem niet, omdat het biogas wordt opgewerkt naar groen gas. Op deze manier is het mogelijk om het beschikbare biogas voor 99,8% te benutten. Al het gas kan direct ingevoed worden in het lokale gasnetwerk, of verkocht worden als transportbrandstof. Zo verwaarden we het biogas op een nuttig manier.


Bouw van de vergister en Bio-UP in een timelapse

De toekomst

CCS Energie-advies heeft als visie om in de toekomst van mono-mestvergisting een standaardoplossing te maken. Future Biogas in Lutten is het begin van dit grotere idee. Wij streven naar een toekomst waarin alle (grotere) veebedrijven hun eigen mest vergisten. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van Nederlandse veehouders, maar helpt ook met het verduurzamen van de Nederlandse landbouwsector. Ter indicatie: de 20.000 ton rundveemest die de installatie in Lutten gaat vergisten, vermijdt in totaal 800 ton CO2 uitstoot per jaar. Wanneer we op landelijke schaal de rundveemest gaan vergisten, is de invloed op de Nederlandse CO2-emissie aanzienlijk.

Topsector Energie ziet dat het in Nederland steeds meer de goede kant op gaat. Zij hebben tien voorbeeldprojecten verzameld die Nederland een stukje duurzamer proberen te maken door met groen gas te werken. Een van die tien projecten is onze eigen Future Biogas (Maatschap Biogas I)! Daar zijn we natuurlijk heel trots op. In dit document lees je alles over deze tien projecten en hoe zij aan een duurzamer Nederland werken.

RTV-Oost

RTV-Oost heeft voor het programma Het Groene Oosten gefilmd bij Future Biogas in Lutten. Deze televisieserie volgt duurzame ontwikkelingen in Overijssel en kijkt daarbij naar innovaties uit de regio. In de video komt ook Frans Feil aan het woord, de coördinator van Stichting BEON. Hij legt uit dat met groen gas ontzettend veel aardgas bespaard kan worden. Wij zijn natuurlijk erg blij dat onze innovatie ook een plaats heeft gekregen in dit programma! Hieronder is het stuk te zien:

Om de cirkel met kringlooplandbouw helemaal rond te maken is er ook een eendenkroosvijver in aanbouw waar doormiddel van mest, eendenkroos gekweekt kan worden wat vervolgens als eiwitrijke voeding voor het vee in gezet kan worden. Hierover is Erik geïnterviewd door het blad Melkvee.

Chronologie

In februari plaatsten we op de site een bericht over de start van het project in Lutten. Samen met partner Greenmac bouwen we bij melkveebedrijf Erik Back een Bio-UP installatie.

In maart plaatsen we een nieuw bericht, toen de werkzaamheden op het terrein begonnen waren. De aanleg van de mono-mestvergister ging van start met als voorzichtig idee dat de Bio-UP in juni operatief kon zijn.

In november volgde een nieuwe update. De bouwwerkzaamheden zijn afgerond en de productie van biogas kan worden opgestart. Door de groen gas installatie van partner Greenmac kan in december het eerste gas ingevoed worden in het gasnetwerk.

In december kwam het goede nieuws: de invoeding van groen gas is gestart. Daarmee is de opstart van project Biogas I succesvol afgerond!

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief