SDE aanvragen

SDE aanvragen

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Bij grootschalige zonne-energiesystemen is voor een rendabele businesscase SDE subsidie nodig. CCS kan deze subsidie voor u aanvragen en tevens een financiële doorrekening maken. Een belangrijke voorwaarde voor de SDE subsidie is dat u beschikt over een netaansluiting groter dan 3 x 80 Ampère (grootverbruikersaansluiting) of bereid bent deze aan te leggen.

Eenvoudige aanvraag

Als u zelf al weet hoeveel zonnepanelen u wilt plaatsen, dan kan CCS voor u eenvoudig de SDE aanvraag uitvoeren. Naast uw adresgegevens e.d. en de grootte van de zonnestroominstallatie benodigen wij daarvoor een machtiging om voor u de SDE-aanvraag uit te voeren.

Aanvraag incl. systeemontwerp + businesscase

Weet u nog niet hoeveel zonnepanelen u kunt plaatsen? En is u nog niet bekend of de netaansluiting moet worden aangepast en wat dat gaat kosten? Voordat we de SDE aanvragen gaan we dan eerst een systeemontwerp van de zonnestroominstallatie maken. En brengen we alle projectkosten in kaart, waaronder de eventuele netaansluitingskosten. Dat resulteert in een businesscase waarin we de technische en financiële opbrengst van de installatie voor u inzichtelijk maken.

Aanvraag incl. haalbaarheidsstudie (vanaf 500 kW)

Bij zonnestroominstallaties van > 500 kWp moet bij de SDE-aanvraag een haalbaarheidsstudie worden toegevoegd. Daarin staat hoe u het PV-project wil uitvoeren, hoe het wordt gefinancierd en hoe de exploitatiecijfers zullen zijn gedurende de SDE periode van 15 jaar. CCS kan een dergelijke haalbaarheidsstudie voor u uitvoeren en meenemen in de SDE-aanvraag.

Contact

Neemt u gerust contact op met onze adviseurs.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief