Zonneparken

Zonneparken

Zonneparken ontwikkelen met CCS

Agrariërs worden momenteel agressief benaderd door projectontwikkelaars die zonneparken willen realiseren op hun landbouwgrond. Daarbij worden hoge bedragen geboden voor grondhuur en wordt direct een (optie)contract onder de neus geduwd. Eenmaal getekend vloeit het voordeel van het zonnepark direct naar de projectontwikkelaar.

Dat er met de opwekking van zonne-energie geld te verdienen valt is duidelijk. Bij CCS Energieadvies willen we graag dat voordeel maximaal bij de agrariër en de lokale bewoners terecht laten komen. Maar een zonnepark ontwikkelen doe je niet alleen. Daarvoor zijn de risico’s en de investering meestal te groot. Een zonnepark ontwikkelen doen we dan ook graag samen en met lokale partners en investeerders. Dat heeft meerdere voordelen: Het creëert op een natuurlijke manier draagvlak voor de ontwikkeling, omwonenden die de “lasten” van een dergelijk zonnepark dragen hebben de gelegenheid daar ook van te profiteren. Ook zien we dat gemeenten steeds meer geneigd zijn om lokaal ontwikkelde projecten een streepje voor te geven bij de vergunningsprocedures.

Als je samen met CCS een zonnepark ontwikkelt kun je nog steeds de hoge huurbedragen (bijvoorbeeld €5000,- per hectare) opstrijken maar houd je (desgewenst) ook zeggenschap over het project, bestaat de mogelijkheid om ook gedeeltelijk eigenaar van het park te zijn, en blijf je betrokken bij de exploitatie. In plaats van alle rechten, zeggenschap en voordeel weg te geven wordt je de spin in het lokale energielandschap.

Wanneer is een zonnepark ontwikkelen interessant?

  • U boert op arme grond met lage gewasopbrengst per hectare;
  • U heeft geen bedrijfsopvolging en nadert de pensioenleeftijd; (vaste inkomsten voor komende 15 jaar veiligstellen)
  • U wilt de arbeidsintensiteit van uw bedrijf afbouwen; (meer tijd voor andere zaken)
  • U helpt graag de transitie naar een duurzame energievoorziening vorm te geven.

De mogelijkheden

Veel hangt af van uw locatie. Wat is het provinciaal beleid, wat is het gemeente beleid. Kan een vergunning verkregen worden? Daarna is een SDE subsidie cruciaal in de exploitatie van een zonnepark. Het hele traject gaan we graag met u door. Neem nu contact op met onze adviseurs en verken de mogelijkheden.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief