Verschil tussen informatieplicht en de EED

Verschil tussen informatieplicht en de EED

Er bestaat veel verschillende wetgeving op het gebied van energie en energiebesparing. We merken dat er wat verwarring bestaat over het verschil tussen de informatieplicht en de EED. Daarom leggen we in dit artikel beide soorten regelgeving kort uit!

Informatieplicht

De deadline voor het voldoen aan de informatieplicht is al bijna twee maanden verstreken. Voor 1 juli hadden bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas gebruiken moeten voldoen aan deze infoplicht. Het niet voldoen aan deze infoplicht kan op de lange termijn leiden tot problemen. Gemeenten en omgevingsdiensten mogen namelijk vanaf 2 juli deze informatie opvragen, en het is dus mogelijk dat deze informatie op dit moment nog niet bestaat. Dit is echter geen ramp!

Het belangrijkste is dat, wanneer jouw bedrijf nog niet voldoet aan de informatieplicht, dit zo snel mogelijk gebeurt. Onze partner MKB Energy Checkup kan u hier mee helpen. Wanneer het voor de gemeenten en de omgevingsdiensten te zien is dat er gewerkt wordt aan de inzending, zullen er geen verdere gevolgen zijn voor uw bedrijf. Het kenniscentrum MKB Energy Checkup helpt uw bedrijf door de specifieke situatie van het bedrijf in kaart te brengen en het formulier met betrekking tot de infoplicht in te vullen en in te dienen. Het enige wat u hoeft te doen is het leveren van een machtiging. Het voldoen aan deze infoplicht is niet alleen een wettelijk vereiste, maar het levert uw bedrijf ook inzichten op waarmee energie, en dus kosten, bespaard kunnen worden. Voor meer informatie kunt u altijd kijken op de site.

De infoplicht geldt trouwens ook voor grootverbruikers. Het RVO stelt dat een bedrijf dat meer dan 200.000 kWh of 75.000 m³ aardgas gebruikt, een grootverbruiker is. Deze bedrijven kunnen door CCS Energie-advies zelf geholpen worden.

EED

Er is nog een derde groep bedrijven waarvoor de informatieplicht van belang is. Het gaat hier om bedrijven die binnen de European Efficiency Directive (EED) vallen. De EED geldt voor bedrijven die meer dan 250 fte hebben, of bedrijven die een jaaromzet hebben van meer dan €50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen. Deze ondernemingen moeten voor 5 december dit jaar voldoen aan de informatieplicht. De EED vraagt daarnaast aan deze bedrijven dat zij energie-audits uitvoeren. Onze bevoegde energieauditors kunnen uw bedrijf hierbij helpen. Meer informatie over de EED en de energie-audits is te vinden op onze EED informatiepagina.

Zowel grootverbruikers als bedrijven die onder de EED vallen kunnen door CCS geholpen worden. Kijk voor meer informatie op onze Informatieplicht-pagina op de site. Er is dus een duidelijk verschil tussen de informatieplicht en de EED, maar ze heffen elkaar niet op! Een bedrijf dat onder de EED valt, moet ook voldoen aan de Informatieplicht. Bedrijven die onder de EED vallen krijgen uitstel om aan de informatieplicht te voldoen. Voor hen ligt de deadline deze ronde op 5 december 2019. Er is tegenwoordig ook meer bekend over de tweede ronde in 2020. Ook de deadline voor de nieuwe ronde in 2020 is bekend!

Over dit artikel

30 augustus 2019 / Auteur:

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief